Home / Expertise / Corporate/M&A / Corporate Governance

Corporate Governance

Nederland

Corporate Governance is 'hot'. De Nederlandse term voor corporate governance is 'goed ondernemingsbestuur'. Een goede governance is van groot belang voor iedere onderneming en instelling. Het gaat hierbij om kennis en kunde, (management- en ondernemers)kwaliteit en onafhankelijkheid en transparantie, onder toezicht van een onafhankelijk orgaan. De boekhoudschandalen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa hebben bijgedragen aan een snelle codificatie van dit begrip.

In 2002 heeft de Commissie Tabaksblat in Nederland de regels en voorwaarden voor een goede corporate governance in een code vastgelegd. Deze regels richten zich bijvoorbeeld op de vergoedingen voor bestuurders, de positie van aandeelhouders en de inrichting en het functioneren van het bestuur (eventueel een 'one tier board', waarin zowel de utvoerende als de toezichthoudende bestuurders zitting hebben). De Code Tabaksblat is uitsluitend van toepassing voor beursgenoteerde ondernemingen. In de praktijk werd al snel na introductie van de Code, reflexwerking op niet-beursgenoteerde ondernemingen toegepast. CMS heeft in samenwerking met een groot familiebedrijf nog in datzelfde jaar een code geschreven voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, met name familiebedrijven. Inmiddels volgen vele sectoren, die een branchespecifieke code aan het ontwikkelen zijn. U kunt hierbij denken aan het verzekeringswezen, pensioenfondsen en de gezondheidszorg.

CMS kan ondernemingen adviseren over de juridische componenten van goed ondernemingsbestuur. Daarnaast kunnen wij u assisteren bij de implementatie van de betreffende code in de juridische structuur. Wij werken daarbij in multidisciplinaire teams van advocaten, notarissen en fiscalisten.

Lees meer Lees minder
March 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
June 2019
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
April 2019
UBO-re­gis­ter in­to for­ce as from Ja­nu­a­ry 2020
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M &...
An­nu­al Re­view 2017-2018
05/12/2017
Te­gen­strij­dig be­lang en ver­te­gen­woor­di­ging
12/09/2017
In­wer­king­tre­ding her­zie­ne Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce...
11/08/2017
Een vol­macht om te be­stu­ren
03/02/2017
Her­zie­ne gover­nan­ce co­de gaat voor lan­ge ter­mijn waar­de­cre­a­tie
09/12/2016
Her­zie­ning Ne­der­land­se Cor­po­ra­te Gover­nan­ce Co­de
24/06/2016
Voor­stel tot her­zie­ning van de Zorg­bre­de Gover­nan­ce...
Re­ac­tie CMS
31/10/2014
Wel of geen hon­ger­loon­tje?
Maat­re­ge­len en wij­zi­gin­gen van de Wet Nor­me­ring Top­in­ko­mens
24/09/2014
Toe­zicht­hou­ders in het mij­nen­veld van de top­be­lo­nin­gen
08/05/2014
Con­sul­ta­tie Wet Be­stuur en toe­zicht rechts­per­so­nen
25/04/2014
OR krijgt recht op in­zicht in de top­sa­la­ris­sen