Home / Expertise / Insolvency & Restructuring

Insolvency & Restructuring

Nederland

Het insolventierecht wordt steeds complexer. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en Nederlandse insolventieprocedures worden steeds meer beïnvloed door de Europese wet- en regelgeving.

Ondernemingen en hun bestuurders, crediteuren, financiële instellingen en andere financiers kunnen voor al hun vragen op het gebied van insolventie & herstructurering terecht bij CMS. Zonodig werken wij samen met andere wereldwijd gevestigde CMS-kantoren en voorzien wij u ook op internationaal niveau van grensoverschrijdende adviezen.

Onze insolventie- & herstructureringsspecialisten kunnen bogen op een langdurige en brede expertise en zijn aangesloten bij verschillende lokale en internationale verenigingen voor insolventierecht. Zij worden benoemd als curator in faillissementen en als bewindvoerder bij surséances van betaling en schuldsaneringen.

CMS is betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen. Wij denken met u mee vanuit een ondernemersvisie, waarbij gewerkt wordt naar de meest praktische oplossing voor uw zaak.

Lees meer Lees minder

"The firm is well positioned for debtor restructuring work in the Netherlands. They maintain a bankruptcy trustee practise which is an asset as a relatively large firm."

IFLR1000, 2020

"Provided very strong advice and coordination. Helped develop strong relationships with stakeholders."

IFLR1000, 2020

"Very reliable and very clear. They know their work, and can explain in clear and simple language what the situation entails."

IFLR1000, 2020

"The CMS group assists national and international clients on corporate recoveries and insolvencies with a focus on turnarounds."

The Legal 500, 2019

Clients are satisfied with the firm's good collaboration between offices, noting that cross-border matters are "managed very well across the different offices."

Chambers Global, 2019

"Very friendly people who are really willing to work together at the highest level."

Chambers Europe, 2019

"Knowledgeable, they stay calm and are able to prioritise in stressful situations, and they are goal-focused."

Chambers Europe, 2019

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019

Regularly advises clients on multi-jurisdictional mandates both on the lender and debtor side, as well as representing funds bidding for non-performing loan portfolios. Known for its work assisting pension trustees and for its reputable insolvency administration practice.

Chambers Global, 2018

Multidisciplinary practice with particular expertise in administration work, frequently appointed by the courts as trustees in bankruptcies and liquidations.

Chambers Europe, 2018

"That team is a sensible and pragmatic team who seek engagement; they are a firm that I recommend and that I like to work with."

Chambers Europe, 2018

Selecteer een gebied

  Faillissement

  In het geval van een faillissement of eventuele doorstart moeten vaak activa verkocht worden. Daarnaast spelen er kwesties als debiteurenincasso, overleg met de banken over de uitwinning van zekerheden, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, overname van eventuele lopende procedures, etc. Onze advocaten dragen, in de hoedanigheid van curator, zorg voor al deze zaken. Het komt veelvuldig voor dat CMS wordt gevraagd een onderneming te begeleiden bij een faillissementsaanvraag, tegen de curator op te treden, of om een onderneming bij te staan in het kader van onderhandelingen met de curator over de overname van activa ('doorstart'). Ook in deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd. Wij werken vanuit jarenlange praktijkervaring en zijn betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen.

  Lees meer

  Herstructurering

  Bij het herstructureren van een onderneming is gedegen advies en begeleiding van groot belang. Bij bedrijfssaneringen, in de vorm van bijvoorbeeld financiële overlevingsscenario's bij zwaar weer, sterfhuisconstructies ter overleving, herfinancieringsoperaties in moeilijke tijden en activa/passiva transacties kan CMS u bijstaan.

  Lees meer

  Schuldsanering

  Schuldsaneringen worden vaak uitgesproken, omdat dit natuurlijke personen de gelegenheid biedt om tot definitieve sanering van schulden over te kunnen gaan. De periode van de schuldsanering duurt gemiddeld drie jaar. De bewindvoerder heeft in deze periode intensief overleg met de saniet.

  Lees meer

  Surseance van betaling

  De surséance van betaling is gericht op sanering van schulden. Onze advocaten worden benoemd als bewindvoerder bij surséances van betaling. De bewindvoerder is, naast de ondernemer, medeverantwoordelijk voor de onderneming en voor het feit dat tijdens de surséance van betaling boedelschulden kunnen worden voldaan. Wij hebben veel ervaring in het optreden als bewindvoerder bij surséances van betaling.

  Lees meer
  01/03/2019
  BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met...
  Pod­cast
  Bankrupt­cies
  Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

  Feed

  Toon alleen
  17/10/2019
  On­der­ver­huur door de cu­ra­tor zon­der toe­stem­ming van...
  Een ac­tie­ve wan­pres­ta­tie met pri­vé­aan­spra­ke­lijk­heid...
  01/10/2019
  On­ge­recht­vaar­dig­de ver­rij­king. Wenk on­der Hof Den Haag,...
  01/10/2019
  Fo­rum­keu­ze. Open­baar pand­hou­der. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
  04/09/2019
  Marc van Zan­ten: 'Aan­ge­kon­digd ver­trek Huds­on's Bay...
  14/08/2019
  Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens...
  31/07/2019
  Marc van Zan­ten: 'Wij­zi­ging Fail­lis­se­ments­wet be­moei­lijkt...
  10/07/2019
  Vor­de­ring in­ge­steld door fail­liet. Niet-ont­van­ke­lijk­heid....
  18/06/2019
  CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we...
  07/06/2019
  Pand­recht. Pri­o­ri­teits­be­gin­sel. Rang­or­de. Wenk on­der...
  01/05/2019
  Ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
  11/04/2019
  Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
  22/03/2019
  In­ter­na­ti­o­na­le be­voegd­heid. On­recht­ma­ti­ge daad. Wenk...