Home / Expertise / Life Sciences & Healthcare / Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

Nederland

Het farmaceutisch en gezondheidsrecht ziet op alle speciale regelgeving en alle juridische gebieden rond geneesmiddelenvoorziening, biotechnologie en gezondheidszorg. Of het nu gaat om fabriceren, exploiteren, vergunningen, tarieven, kwaliteit, marktregulering, zorgverzekering, op al deze gebieden bestaat specifieke regelgeving.

CMS adviseert op dit gebied groothandels, fabrikanten, zorginstellingen, beroepsbeoefenaren, brancheverenigingen en zorgverzekeraars.

Wij beschikken over uitgebreide kennis van de specifieke regelgeving en op het gebied van alle andere juridische vragen waarvoor u kunt komen te staan. Zo kunnen wij u bijstaan op het gebied van het verkrijgen van vergunningen, de financiering van biotec projecten, private initiatieven in de zorg, medisch wetenschappelijk onderzoek, zorg tarieven en budgetten, reclame uitingen en alle aspecten verbonden aan de beroepsuitoefening.

Daarnaast adviseren wij op het gebied van fusies en overnames, mededingingsvraagstukken, aanbesteden, octrooien en allerhande contracten. Ook op aanverwante terreinen als medische hulpmiddelen, gezondheidsproducten en cosmetica kunt u bij ons terecht.

Op dit complexe, nationaal maar ook EU gereguleerde, rechtsgebied is het bovendien van groot belang om toegang te hebben tot een Europees netwerk van experts. Binnen CMS hebben wij daarom ook een team van specialisten samengebracht, waarmee wij u tot ver over de grenzen van dienst kunnen zijn.

Lees meer Lees minder
02/04/2019
WLG Can­na­bis Le­ga­li­za­ti­on: Eu­ro­pe Up­da­te
Pod­cast
Sub­scri­be to Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re to­pics
September 2019
CMS Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
21/06/2018
El­len Gie­len: "Wet­te­lij­ke ruim­te al­ter­na­tie­ven voor...
June 2018
SYN­LAB ta­kes con­trol with tes­ting ac­qui­si­ti­on
An­nu­al Re­view 2017-2018
16/10/2017
Mo­ving ti­mes
Con­ti­nui­ty and sta­bi­li­ty are vi­tal when it co­mes to...
04/07/2016
Legal de­vel­op­ments in pro­duct li­a­bi­li­ty
With re­stric­ti­ve le­gis­la­ti­on and re­cent land­mark ca­ses,...
09/10/2015
HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
06/01/2015
Aan­ge­pas­te Ge­drags­co­de Ge­nees­mid­de­len­re­cla­me per 2015
30/05/2011
CMS be­ge­leidt gro­te mul­ti-ju­ris­dic­ti­o­ne­le far­ma M&A-trans­ac­tie