Home / Expertise / Life Sciences & Healthcare

Life Sciences & Healthcare

Nederland

Wij werken voor top 100-ondernemingen. Denk aan farmaceuten uit de mondiale top 20. Ook vertrouwen negen van de tien wereldwijde producenten van medische hulpmiddelen op onze kennis. Voor onze advocaten – niet zelden met een in-house historie in uw sector – heeft uw sector geen geheimen. De marketing van geneesmiddelen. Overheidsaanbestedingen. Prijsstelling en vergoedingen. Het beschermen van octrooien. Of overeenkomsten voor clinical trials. Wij weten waar u het over heeft. Daarom staan wij onze topklanten terzijde bij strategische beslissingen, het structureren van zakelijke transacties of het voeren van procedures.

Onze specialisten - van wie een aantal in-house in uw sector heeft gewerkt - hebben alle juridische kennis en kunde op het gebied van geneesmiddelen, biotechnologie en medische instrumenten. Wij hebben een actieve betrokkenheid in grote brancheverenigingen als ABPI, ABHI, BIVDA, PAGB, EUCOMED en EFPIA. Op deze manier dragen wij bij aan het creëren van de wettelijke kaders die de lifesciences-sector beïnvloeden. Wij adviseren u over dagelijkse operationele zaken als adverteren en promotie van geneesmiddelen, overheidsaanbestedingen, prijsstelling en vergoedingen, beschermen van patenten, commerciële overeenkomsten, overeenkomsten voor klinische experimenten, en wet- en regelgeving. Ook kunnen wij u assisteren bij strategische beslissingen, het structureren van een zakelijke transactie of het voeren van een procedure (over bijvoorbeeld productaansprakelijkheid). Ons Lifesciences-team weet wat er in uw sector speelt.

Lees meer Lees minder

"The CMS team offers a broad range of expertise including regulatory, IP, and competition."

The Legal 500, 2019

"They are very well connected with their team; they really use the benefit of working together in their various offices."

Chambers Global, 2019

"Extremely responsive and overall always felt that I was in extremely safe hands."

Chambers Global, 2019

A client describes the lawyers as "subject matter experts".

Chambers Europe, 2019

Clients praise the firm's international network as a key advantage, particularly appreciating that "it is able to provide expertise across multiple jurisdictions. This co-operation is done in a very expedient and uncomplicated manner."

Chambers Europe, 2019

In M&A the firm has a good reputation for working in the hospitality, life sciences and oil and gas sectors.

IFLR1000, 2019

"They always provide good advice that's commercially sound and legally accurate."

Chambers Global, 2018

"Great knowledge and geographical coverage across Europe."

Chambers Global, 2018

"The client service and responsiveness are exceptional."

Chambers Europe, 2018

Selecteer een gebied

  Pharmaceuticals

  Het farmaceutisch en gezondheidsrecht ziet op alle speciale regelgeving en alle juridische gebieden rond geneesmiddelenvoorziening, biotechnologie en gezondheidszorg. Of het nu gaat om fabriceren, exploiteren, vergunningen, tarieven, kwaliteit, marktregulering, zorgverzekering, op al deze gebieden bestaat specifieke regelgeving.

  Lees meer
  02/04/2019
  WLG Can­na­bis Le­ga­li­za­ti­on: Eu­ro­pe Up­da­te
  Pod­cast
  Sub­scri­be to Li­fe Sci­en­ces & He­al­th­ca­re to­pics

  Feed

  Toon alleen
  20/05/2019
  Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over...
  07 okt. 16
  Ge­recht van de EU be­ves­tigt Lund­beck be­slis­sing van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie...
  Op 8 sep­tem­ber 2016 heeft het Ge­recht van de EU voor de eer­ste maal een oor­deel ge­veld in een pay-for-de­lay zaak in de far­ma­ceu­ti­sche sec­tor. Zij be­ves­tig­de hier­bij het eer­de­re be­sluit van de Eu­ro­pe­se...
  20/05/2019
  Zie­ken­huis aan­spra­ke­lijk on­danks on­be­kend­heid met de...
  19 okt. 15
  HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
  Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
  11/04/2019
  Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
  09 okt. 15
  HvJ EU maakt de weg vrij voor lan­ge­re ABC-ter­mij­nen
  Op 6 ok­to­ber heeft het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie (HvJ) ge­oor­deeld dat de da­tum waar­op de hou­der in ken­nis wordt ge­steld van het be­sluit tot ver­le­ning van een han­dels­ver­gun­ning, de re­le­van­te da­tum is om...
  07/03/2019
  Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri...
  19/07/2018
  Merk­ver­wij­zing mag, maar de toe­voe­ging 'of ge­lijk­waar­dig'...
  21/06/2018
  El­len Gie­len: "Wet­te­lij­ke ruim­te al­ter­na­tie­ven voor...
  June 2018
  De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
  An­nu­al Re­view 2017 – 2018
  June 2018
  SYN­LAB ta­kes con­trol with tes­ting ac­qui­si­ti­on
  An­nu­al Re­view 2017-2018
  18/05/2018
  EU Pro­duct Li­a­bi­li­ty Di­rec­ti­ve still an ade­qua­te tool,...