Home / Expertise / Real Estate & Construction / Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Nederland

Bij projectontwikkeling komen vragen over ruimtelijke ordening, het aangaan van huur-, koop- en samenwerkingsovereenkomsten en de verwerving van gronden, aan de orde.

CMS heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van (complexe) projectontwikkelingen op het gebied van kantoren, leisure en woningbouw.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
June 2019
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
Sub­scri­be to Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on to­pics

Feed

Toon alleen
27/11/2019
Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van...
27/06/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
18/03/2019
Tot­stand­ko­ming koop­over­een­komst. Wenk on­der Hof 's-Her­to­gen­bosch,...
25/01/2019
E-mail in de prak­tijk: mooi maar mee­do­gen­loos
09/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
14/09/2018
Koop­ga­rant-re­ge­ling. Erf­pacht. Wenk on­der Recht­bank...
13/07/2018
Ne­der­land, dit kan veel be­ter
18/12/2017
Ont­bin­ding. On­voor­zie­ne om­stan­dig­he­den. Wenk on­der...
10/10/2017
Hei­ne­ken Hoek Ho­tel on hold
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty...