Home / Expertise / Real Estate & Construction / Vastgoedexploitatie

Vastgoedexploitatie

Nederland

Zonder gebruik van vastgoed geen rendement. De exploitatievorm van het vastgoed is bepalend voor de waarde van het vastgoed. Maar het soort gebruik is ook van invloed op de duurzaamheid van het vastgoed. En voor elke vorm van exploitatie gelden andere juridische en fiscale regels. Zowel voor de exploitant van het vastgoed als degene die eigenaar is van het vastgoed. Daarom is het van belang dat de zaken rondom de exploitatie goed geregeld zijn. Onze vastgoedspecialisten beschikken over de juiste kennis en ervaring om u daarin te adviseren.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
Nov 2018
Con­nec­ted Fu­tu­re
Glo­bal in­fra­struc­tu­re re­port
June 2019
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
30/10/2018
Ex­ploi­ta­tie­over­een­komst ver­huur fluis­ter­bo­ten (Afd....
07/08/2018
Pos­te­ri­eu­re over­een­komst zon­der af­re­ken­be­ding: aan...
09/05/2018
Een kor­te be­schou­wing van een steeds meer voor­ko­mend...
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty...
02/02/2017
CMS staat Me­liá Ho­tels In­ter­na­ti­o­nal bij in­za­ke de...
15/10/2014
CMS ad­vi­seert Borg­he­se bij con­trac­ten vers­cen­trum van...
15/10/2014
CMS be­ge­leidt de Ka­mer van Koop­han­del
11/02/2014
De ex­ploi­ta­tie van een da­ta­cen­ter is niet de ex­ploi­ta­tie...
11/07/2013
CMS ad­vi­seert Ae­des Re­al Es­ta­te en UBM in­za­ke de ont­wik­ke­ling...
09/07/2013
De ex­ploi­ta­tie van een da­ta­cen­ter is niet de ex­ploi­ta­tie...
14/05/2013
CMS ad­vi­seert Ae­des Re­al Es­ta­te en UBM in­za­ke de ont­wik­ke­ling...
28/11/2012
Wo­ning­cor­po­ra­ties wor­den aan­be­ste­dings­plich­tig