Home / Expertise / TMC - Technology, Media & Communications / Data Protection & Privacy

Data Protection & Privacy

Nederland

Het Data Protection & Privacy team van CMS Nederland heeft lange praktijkervaring in het adviseren van Nederlandse en internationale cliënten over bescherming van persoonsgegevens en privacy in veel verschillende branches. In onze aanpak combineren we grondig juridisch specialisme met kennis over de specifiek per branche of toepassing geldende eisen die we hebben opgedaan door onze praktijk. Wij bieden support en advies bij het opzetten van business (modellen) in overeenstemming met de privacy regelgeving (privacy by design), waardoor die werkbaar zijn in een omgeving waar privacy en bescherming van persoonsgegevens steeds gevoeliger issues worden. De nauwe internationale samenwerking binnen de CMS Data Protection Group stelt ons in staat om vragen op elk Europees niveau te behandelen.

Enkele voorbeelden van wat we doen:

  • Het privacy-compliant structureren van alle interne en externe processen die te maken hebben met verwerking van persoonsgegevens van klanten, personeel of derden.
  • Advies over uitwisseling of export van persoonsgegevens.
  • Advies over privacy-issues in het naar de cloud brengen van IT- of business processen of het aanbieden van cloud-diensten aan klanten.
  • Opstellen van verwerkersovereenkomsten en BCR
  • Ontwerp van privacy policies en persoonsgegevens-strategieën, inclusief aspecten van ondernemingsraad en CAO.
  • Advies over (technische) aspecten van gegevensbescherming in systemen en verwante juridische issues i.v.m. verzamelen, genereren, gebruik en analyse van informatie / big data.
  • Vertegenwoordiging en optreden bij AP en andere toezichtorganen.
  • Bijstand bij een datalek ('cybersecurity inbreuk') of andere crisis waarin feitelijk of mogelijk schending van beveiliging van persoonsgegevens aan de orde is.

We hebben ervaring opgedaan in het begeleiden van de juridische kant van privacy-gerelateerde projecten voor cliënten in veel verschillende branches, zoals onder meer de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en lifesciences, IT en telecom, consumentenproducten, onroerend goed (investment management) en de hotelbranche.

Lees meer Lees minder
AVG
In­sight
Da­ta Law Na­vi­ga­tor | Over­view
In­for­ma­ti­on on Da­ta Pro­tec­ti­on and Cy­ber Se­cu­ri­ty laws...
Sub­scri­be to Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy To­pics

Feed

Toon alleen
31/10/2019
Uit­ge­licht: Voor­af aan­ge­vink­te se­lec­tie­vak­jes zijn...
31/10/2019
Een greep uit de re­le­van­te Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy...
23/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: de (on)mo­ge­lijk­he­den van GD­PR
Pod­cast
16/10/2019
Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: be­taal­mo­ge­lijk­he­den
Pod­cast
14/10/2019
CMS lan­ceert pod­cast­se­rie over Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce
23/09/2019
Da­ta Pro­tec­ti­on & Pri­va­cy: een greep uit de re­le­van­te...
23/09/2019
Uit­ge­licht: Reik­wijd­te van het in­za­ge­recht
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens...
15/07/2019
'Pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders zijn zich be­wust van de pro­ble­men,...
ED­PO-op­rich­ter Ja­ne Murp­hy over de AVG en or­ga­ni­sa­ties...
21/06/2019
Toe­zicht­hou­der voor al­go­rit­mes is 'kramp van de­ze tijd'
03/06/2019
Nieu­we tech­no­lo­gie­ën: Durf te ex­pe­ri­men­te­ren
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?