Home / Evenementen / Actualiteiten Bestuursprocesrecht

Actualiteiten Bestuursprocesrecht

Utrecht, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
14 september 2016, 09:00 - 12:15 UTC +00:00

Tijdens de cursus krijgt u aan de hand van actuele ontwikkelingen een hernieuwde en verdiepte kennismaking met een aantal bekende en minder bekende bestuursrechtelijke leerstukken. Professor Struiksma zal ingaan op actuele zaken naar aanleiding van een serie uitspraken uit de recente jurisprudentie.

Spreker
Jan Struiksma (1954) is hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het ruimtelijk bestuursrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is afkomstig uit de praktijk van de ruimtelijke ordening: hij werkte bij de provincie Noord-Holland, bij de gemeente Zaanstad en bij het stedenbouwkundig adviesbureau VVK Architectuur en Stedenbouw in Amsterdam. Hij is auteur van het studieboek Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht (onder meer te downloaden vanaf www.ibr.nl, overige publicaties) en was tot voor kort annotator van bestuursrechtelijke uitspraken in de Administratiefrechtelijke Beslissingen. Verder zijn diverse publicaties van hem verschenen in het Tijdschrift voor Bouwrecht (tot 2008 bekend als Bouwrecht), bij welk blad hij deel uitmaakt van de redactieraad. Daarnaast is hij voorzitter van het Instituut voor Bouwrecht en rechter-plaatsvervanger in Utrecht en Amsterdam. Zijn oratie met als titel 'Deregulering met behoud van ellende' gaat over de vraag waarom deregulering kan leiden tot meer regels.

Deze cursus wordt georganiseerd als interne cursus. Vanwege het interne karakter van de cursus kan slechts een beperkt aantal bestaande cliënten van CMS zich aanmelden voor deze cursus. Voor bestaande cliënten is het volgen van deze cursus kosteloos.