Home / Evenementen / Actualiteitendag Vastgoedrecht 2012 (VVJ)

Actualiteitendag Vastgoedrecht 2012 (VVJ)

Grand Hotel Karel VGeertebolwerk 1 Utrecht

Evenementenarchief
26 januari 2012, 10:00 - 18:00

Op donderdag 26 januari 2012 is Arnout Scholten één van de sprekers op de Actualiteitendag Vastgoedrecht 2012 van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ).

Gedurende deze dag zullen de belangrijkste recente ontwikkelingen in jurisprudentie en/of wetgeving met betrekking tot een aantal uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het vastgoedrecht worden belicht.

Naast Arnout zullen de onderstaande sprekers een lezing verzorgen:

- Gerton H. Rademaker, belastingadviseur bij Loyens & Loeff
- Mr. G. Verberne, advocaat bij Van Doorne
- Prof. H..D. Ploeger, bijzonder hoogleraar Privaatrechtelijke aspecten van het onroerend goed inclusief de hypothecaire en kadastrale boekhouding aan de Vrije Universiteit, tevens hoofddocent TU Delft
- Mevrouw prof. mr. N.C. van Oostrom-Streep hoogleraar notarieel recht aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en adviseur Nauta Dutilh N.V.

Programma

10.00 uur

Ontvangst

10.30 uur

Welkom en opening door de dagvoorzitter

10.40 uur

"BTW en overdrachtsbelasting" door de heer mr. Gerton H. Rademaker, belastingadviseur bij Loyens & Loeff

11.40 uur

"WKO" door mr. A. Scholten, advocaat bij CMS Derks Star Busmann N.V.

12.40 uur

Lunch

13.30 uur

"Aanbestedingsrecht", door mr. G. Verberne, advocaat bij Van Doorne te Amsterdam

14.30 uur

"Algemene gemeentevoorwaarden" door prof. H.D. Ploeger, bijzonder hoogleraar Privaatrechtelijke aspecten van het onroerend goed inclusief de hypothecaire en kadastrale boekhouding aan de Vrije Universiteit, tevens hoofddocent TU Delft

15.30 uur

Pauze

15.45 uur

"Verjaring en de 20 jaarstermijn na invoering van het NBW" mevrouw prof. mr. N.C. van Oostrom-Streep hoogleraar notarieel recht aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht en adviseur Nauta Dutilh N.V.

16.45 uur

Borrel

Kosten en aanmelden
De kosten verbonden aan het bijwonen van deze actualiteitendag bedragen voor leden van de VVJ € 200,- (geen BTW). Introductie is mogelijk, zij het dat VVJ-leden voorrang genieten. Aan introducés wordt een bedrag van € 275,- (geen BTW) in rekening gebracht. Genoemde bedragen gelden, ongeacht of men deelneemt aan de lunch en/of borrel.

Voor meer informatie of om u aan te melden verwijzen wij u naar de website van de Vereniging Vastgoed Juristen (www.vvj.nl).

Contact
Marloes Vonk
Business Development & Communications
T +31 30 2121 562
E [email protected]

Sprekers

De foto van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam