Home / Evenementen / Actuele ontwikkelingen in het ICT-aanbestedingsre...

Actuele ontwikkelingen in het ICT-aanbestedingsrecht

CMS Derks Star BusmannNewtonlaan 2033584 BH Utrecht

Evenementenarchief
23 maart 2010, 14:00 - 17:00

Op dinsdag 23 maart organiseert CMS Derks Star Busmann in samenwerking met ICT~Office het seminar "Actuele ontwikkelingen in het ICT-aanbestedingsrecht". Tijdens het seminar wordt ingegaan op de ins & outs van de komende nieuwe wetgeving inzake de rechtshandhaving bij schending van het aanbestedingsrecht. In 2010 zal een nieuwe wet, de zogeheten WIRA, in werking treden en deze wet voorziet in forse nieuwe sancties als een overheidsinstantie de aanbestedingsregels bij de inkoop van producten en diensten niet of niet goed naleeft. Die nieuwe sancties raken rechtstreeks tevens de leveranciers die zaken doen met de overheid. Zo kan de rechter soms lopende contracten van tafel vegen of kan de rechter naar eigen inzichten de looptijd van contracten inkorten.

Tijdens het seminar wordt tevens ingegaan op de vraag hoe u bij het sluiten van contracten met de overheid goed beslagen ten ijs komt. Aan de orde komt de vraag hoe u op voorhand problemen kunt voorkomen en kunt anticiperen op de nieuwe ontwikkelingen binnen het Europese aanbestedingsrecht. Gegeven de toenemende juridisering van de ICT-aanbestedingspraktijk is dat niet misplaatst.

Een ander onderwerp dat, zowel in de politiek als in de publiciteit, inmiddels veel aandacht heeft getrokken is de verwerving van open source software en het gebruik van open standaarden door de overheid. Ook aan dat thema zitten de nodige voetangels en klemmen. In het seminar zullen de vele ontwikkelingen op dit vlak vanuit een juridisch perspectief worden geschetst.

Programma:

14.00 uur

Ontvangst

14.30 uur

Welkomstwoord door mr. Hendrik Struik, CMS Derks Star Busmann

14.35 uur

Ins & Outs van de WIRA (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden)

Mr. Petra Heemskerk, CMS Derks Star Busmann

15.05 uur

De gevolgen van de WIRA voor ICT-contracten

Mr. Hendrik Struik, CMS Derks Star Busmann

15.35 uur

Pauze

16.00 uur

Informatievoorziening bij de Rijksoverheid: een overzicht

Mr. Maarten Hillenaar, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16.30 uur

De overheid en open source software

Mr. Peter van Schelven, ICT~Office

17.00 uur

Borrel

* Bedrijfsjuristen kunnen door deelname aan dit seminar 2 NOvA punten verdienen

Aanmelden
Indien u bij dit seminar aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via onderstaand formulier.
Let op, het aantal plaatsen is beperkt. Deelname is op volgorde van inschrijving. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Nicole Raeijmaeckers
Communications & Events
T +31 30 2121 151
F +31 30 2121 145
E [email protected]

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
De foto van Hendrik Struik
Hendrik Struik