Home / Evenementen / Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Evenementenarchief
20 september 2018, 14:30 - 17:30 UTC +02:00

Op donderdagmiddag 20 september 2018 organiseert de CMS Insurance sectorgroep een seminar over aansprakelijkheids- en verzekeringsaspecten met betrekking tot bestuurders en commissarissen aan de hand van recente ontwikkelingen.

Het seminar zal met een plenaire sessie worden geopend door advocaat en curator Marc van Zanten (CMS), curator in het faillissement van o.a. McGregor. Marc zal een toelichting geven op de per 1 juli 2017 in werking getreden Wet versterking positie curator. De wet beoogt onder meer de positie en de fraudesignalerende rol van de curator te versterken. De wet voorziet in een meldingsplicht voor de curator in geval van (vermoedelijke) fraude van bestuurders en commissarissen.

Daarna zullen twee workshops worden gegeven.

Workshop 1 – bestuurdersaansprakelijkheid aan de hand van recente ontwikkelingen in Nederland en België

In deze workshop zal vanuit het perspectief van bestuurdersaansprakelijkheid onder meer worden ingegaan op de volgende onderwerpen/ontwikkelingen:

  • Wetsvoorstel nieuw Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: begrensde aansprakelijkheid?
  • Class actions
  • General Data Protection Regulation (GDPR): vormt privacy een uitbreiding van het risico op bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Veranderende rol van de Nederlandse en Belgische curator bij bestuurdersaansprakelijkheid

Workshop 2 – D&O verzekering in rechtsvergelijkend perspectief

In deze workshop komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nieuw Belgisch insolventierecht: stijgende verzekerbaarheid?
  • Specifieke aandachtspunten voor underwriting & coverage vragen van D&O verzekeringspolissen

De workshops zullen worden gegeven door:

Bas Baks (CMS Nederland)
Leonard Böhmer (CMS Nederland)
Robbert van Brakel (CMS Nederland)
Oskar van de Weijer (CMS Nederland)
Pieter Dieltjens (CMS België)
Robin Mees (CMS België)
Virginie Frémat (CMS België)

Het seminar is met name relevant voor juristen en belangstellenden uit de verzekeringsbranche. Indien u niet tot de doelgroep behoort behouden wij ons het recht voor om van een inschrijving af te zien.

Sprekers

Portret van Bas Baks
Bas Baks
Partner
Amsterdam
Portret van Oskar Weijer
Oskar van de Weijer
Advocaat
Amsterdam
Robbert van Brakel
Portret van Leonard Böhmer
Leonard Böhmer
Partner
Amsterdam
Toon meer Toon minder