Home / Evenementen / De nieuwe regeling van goederenkrediet, huurkoop en...

De nieuwe regeling van goe­de­ren­kre­diet, huurkoop en con­su­men­ten­kre­diet woningen (titel 7.2B BW) en geldlening (art. 7.2C BW)

Amsterdam, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
03 april 2017, 16:00 - 19:15 UTC +00:00

De nieuwe regelingen van goederenkrediet, huurkoop, consumentenkrediet woningen en geldlening in Boek 7 BW Recentelijk zijn in titel 7.2B BW en titel 7.2C BW - betrekkelijk geruisloos - de nieuwe regelingen inzake goederenkrediet (waaronder financial lease), huurkoop van onroerende zaken (waaronder commercieel vastgoed), consumentenkrediet betreffende voor woning bestemde onroerende zaken (met bepalingen over parate executie en rol van de notaris) en geldlening (niet langer reële overeenkomst) ingevoerd. De regelingen zijn deels overgenomen uit Boek 7A BW, de Wck en de TWHOZ en implementeren voorts Richtlijn 2014/17. Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van deze nieuwe regelingen, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de notariële aspecten van de nieuwe regelingen. De cursus is bedoeld voor zowel advocaten als het notariaat.

Spreker
Professor Jan Biemans (1974) is sinds 1 augustus 2013 hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Goederenrecht en Notarieel recht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij maakt sindsdien tevens deel uit van het dagelijks bestuur van dit instituut.
Biemans studeerde Nederlands recht en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend volgde hij het LL.M programma aan Harvard Law School (1998-1999), met behulp van de Houthoff Harvard Beurs en een Fulbright beurs. Vanaf 1 januari 2000 was hij werkzaam als advocaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam.
Per 1 oktober 2003 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit Nijmegen, alwaar hij bij de Vakgroep Burgerlijk recht en het Onderzoekcentrum voor Onderneming en Recht (OOR) betrokken was bij onderwijs en onderzoek. Hij was secretaris van de International Working Group on Trust Law en mederedacteur van de bundel Towards an European Directive on Protected Funds (Law of Business and Finance Series Volume 10, Deventer: Kluwer 2009). Hij verbleef in 2007 als visiting researcher en in 2011 als visiting lecturer aan de University of Edinburgh respectievelijk de University of Glasgow. Hij promoveerde op 22 september 2011 bij prof. Bas Kortmann en prof. Carla Sieburgh op het proefschrift getiteld Rechtsgevolgen van stille cessie (Serie Onderneming & Recht deel 65, Deventer: Kluwer 2011).

Deze cursus wordt georganiseerd als interne cursus. Vanwege het interne karakter van de cursus kan slechts een beperkt aantal bestaande cliënten van CMS zich aanmelden voor deze cursus. Voor bestaande cliënten is het volgen van deze cursus kosteloos.