Home / Evenementen / IPR Goederenrecht

IPR Goe­de­ren­recht

Amsterdam, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
27 juni 2019, 16:00 - 19:15 UTC +02:00

Wat zijn de relevante aspecten bij de financiering van in Nederland gevestigde bedrijven door buitenlandse banken? Welke (goederenrechtelijke) zekerheden kunnen er worden gevestigd op in het buitenland gelegen vermogensbestanddelen of ten aanzien van aandelen en effecten van buitenlandse (beurs)ondernemingen? Wat is de internationaal privaatrechtelijke dynamiek van internationale cessies en verpanding van vorderingsrechten op naam, internationale eigendomsvoorbehouden en buitenlandse zekerheidsrechten die in Nederland willen worden geëffectueerd? Het internationale goederenrecht is praktisch relevant, maar kenmerkt zich tegelijkertijd door een hoog abstractieniveau. Op interactieve wijze en met gebruikmaking van diverse praktijkvoorbeelden zal tijdens deze cursus aan de hand van Titel 10, Boek 10 BW (Goederenrecht), alsmede het Europese verordeningsrecht een breed scala aan internationale goederenrechtelijke thema’s worden besproken. Op onderdelen zal de materie worden uitgediept aan de hand van enkele kernarresten van de Hoge Raad en actuele jurisprudentie.

Tijdens deze cursus zal uitgebreid worden stilgestaan bij het recente en voor de praktijk relevante Voorstel verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen, Brussel, 12 maart 2018, COM(2018) 96 final. Zie: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-96-F1-NL-MAIN-PART-1.PDF Zie tevens Jeroen van der Weide, Leiden Law Blog, 17 September 2018: https://leidenlawblog.nl/articles/challenging-the-european-commissions-magic-wand

Mr. dr. J.A. van der Weide studeerde Notariaat en Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn afstuderen is hij gedurende een aantal jaren in de praktijk werkzaam geweest als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten & notarissen. Hier rondde hij tevens de Beroepsopleiding Notariaat af (cum laude). Vervolgens was hij als docent privaatrecht en docent internationaal privaatrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2006 promoveerde hij op een proefschrift op het terrein van het internationale goederenrecht. Jeroen is thans werkzaam aan de Universiteit Leiden als universitair hoofddocent burgerlijk recht en heeft een eigen praktijk als legal trainer & counsellor. Hij is een veelgevraagd spreker en wordt regelmatig als deskundige en klankbord betrokken in (complexe) grensoverschrijdende zaken. Jeroen is tevens hoofdredacteur van het Maandblad voor Vermogensrecht (MvV).