Home / Evenementen / Omgaan met Cyberrisico's

Omgaan met Cyberrisico's

Utrecht, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
20 april 2017, 13:30 - 16:30

Op donderdag 20 april a.s. organiseren Marsh, Cunningham Lindsey en CMS het seminar 'Omgaan met cyberrisico's' op het CMS kantoor in Utrecht.

Wat zijn de digitale risico's die in uw organisatie om aandacht vragen? Waar moet u alert op zijn? Welke verzekeringen zijn er beschikbaar? Hoe werkt dat, een melding bij de Autoriteit Persoonsgevens?
Veel mensen denken: 'Het zal bij ons zo'n vaart niet lopen.' En dan opeens wordt uw organisatie getroffen. Gevoelige gegevens liggen op straat. Dat kan door een menselijke fout zijn ontstaan, maar afpersing door hackers komt ook regelmatig voor. De gevolgen van cyberincidenten kunnen verstrekkend zijn voor uw organisatie. U kunt hierbij denken aan financiële schade, maar ook juridische aansprakelijkheid of reputatieschade zijn reële gevaren.

In de verschillende workshops belichten wij cyberrisico’s vanuit verschillende invalshoeken, en reiken we u een oplossing aan. U kunt twee van de hieronder genoemde workshops volgen.

Workshop 1

Erik van de Velde - Marsh, ‎practice leader cyber risk, 100% beveiligen tegen cyberrisico’s kan niet: de cyberverzekering als onderdeel van (internationaal) risicomanagement. Aan de hand van werkelijke voorvallen wordt aangegeven welke schade en kosten verzekerbaar zijn op een cyberriskverzekering en hoe de verzekeringsmarkt denkt over cyberrisico’s.

Workshop 2

Ingmar Hofker - Cunningham Lindsey, bedrijfsschade expert, gaat in op de verschillende polissen die nu in de markt rouleren en de verschillende voorwaarden die worden gehanteerd. Daarbij zoomt hij specifiek in op de bedrijfsschade dekking en de mogelijke gevolgen van cyberrisico’s op de bedrijfsvoering.

Workshop 3

Jurre Reus en Hendrik Struik- CMS, advocaten.
Organisaties (zowel overheden als bedrijven) zijn wettelijk verplicht om de persoonsgegevens die zij gebruiken goed te beveiligen. Beveiliging is een breed begrip, en omvat niet alleen de technische beveiliging van IT-systemen maar ook organisatorische beveiliging. Sinds begin 2016 moeten organisaties inbreuken op de beveiliging melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook aan de personen op wie de gegevens zien. Deze 'meldplicht datalekken' zullen Hendrik en Jurre toelichten vanuit het perspectief van de 'melder' en zij zullen voorbeelden geven uit de praktijk die illustreren waar uw organisatie rekening mee moet houden, zoals bijvoorbeeld 'bring your own device'.

Het seminar is met name relevant voor verzekeraars en verzekerden. Indien u niet tot de doelgroep behoort behouden wij ons het recht voor om van een inschrijving af te zien.

Aanmelden kan via onderstaande registreerbutton. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De Nederlandse Orde van Advocaten kent dit seminar 2 permanente punten toe.

In de week voorafgaand aan het seminar ontvangt u van ons een bevestiging.

Sprekers

De foto van Bas Baks
Bas Baks
Partner
Utrecht
Jurre Reus
De foto van Hendrik Struik
Hendrik Struik
De foto van Eva Schothorst
Eva Schothorst - Gransier
Counsel
Utrecht
Toon meer Toon minder