Home / Evenementen / Overdracht van Vastgoed

Overdracht van Vastgoed

Amsterdam, Nederland

Toon vestiging
Evenementenarchief
27 november 2017, 16:00 - 19:15 UTC +01:00

In deze cursus staat het privaatrechtelijke deel van het vastgoedrecht centraal. Er wordt stilgestaan bij de specifieke aspecten die aan de orde zijn bij de totstandkoming van de koop van vastgoed en de non-conformiteit.

Spreker
Prof. mr. S.E. Bartels is deskundig op het terrein van het burgerlijk recht, in het bijzonder op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en van het bestuur van de Law Firm School. Vanaf 1 september 2014 is hij decaan van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Professor Bartels is raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof 's-Hertogenbosch, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem, hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, annotator voor Ars Aequi en JOR en lid van de Asser adviesraad.