Home / Evenementen / Seminar 'Buitengerechtelijke kosten: terugkijken en...

Seminar 'Buitengerechtelijke kosten: terugkijken en vooruitzien'

Amsterdam

Evenementenarchief
11 september 2013, 15:30 - 17:30

CMS en Groenewegen en Partners organiseren op 11 september 2013 een seminar over de Wet Incassokosten en de Buitengerechtelijke kosten. Op 1 Juli 2012 is de wet tot normering van buitengerechtelijke kosten in werking getreden. Vanaf 2000 past de rechterlijke macht bij beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke incassokosten in de regel Rapport Voor-werk II toe. Dit leidt vaak tot afwijzing of matiging van de gevorderde incassokosten. Door de nieuwe wetgeving kan Voor-werk II niet meer (ongewijzigd) toegepast worden. Inmiddels is de werkgroep BGK-Integraal geïnstalleerd met de opdracht om een inventarisatie te maken van alle regelingen over buitengerechtelijke kosten binnen de rechterlijke macht.

Tijdens dit seminar zal mr. Marc van Zanten de achtergrond van de Wet Incassokosten toelichten. Vanuit de praktijk zal de heer Dick Kruiswijk, Commercieel Directeur bij Groenewegen en Partners, zijn ervaringen met u delen. Mr. Steven Venhuizen, senior raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch en voorzitter van de werkgroep BGK Integraal, zal de bevindingen van de werkgroep toelichten vooruitlopend op de te verwachten inwerkingtreding van het rapport op 1 november 2013.

Programma

15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Welkom

15.35 uur Marc van Zanten - CMS
- Achtergrond Wet Incassokosten

15.55 uur Dick Kruiswijk - Groenewegen en Partners
- Vanuit de praktijk

16.30 uur Steven Venhuizen - Rechterlijke macht
- Vanuit de Rechterlijke praktijk

17.15 uur Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting

17.30 uur Borrel

Registratie

Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Amsterdam. Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich voor 4 september a.s. aanmelden via onderstaande registreerbutton.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten
De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam