Home / Evenementen / Seminar Kredietcrisis: de arbeidsrechtelijke maat...

Seminar Kredietcrisis: de arbeidsrechtelijke maatregelen

CMS Derks Star Busmann, Mr B.M. Teldersstraat 5 te Arnhem

Evenementenarchief
09 april 2009, 15:00 - 17:30

De praktijkgroep arbeidsrecht van CMS Derks Star Busmann organiseert een seminar, dat op donderdag 9 april 2009 in Arnhem zal plaatsvinden met als onderwerp:

"Kredietcrisis: de arbeidsrechtelijke maatregelen"

In de media is alom aandacht voor de kredietcrisis.
Hoewel de gevolgen van de kredietcrisis binnen uw onderneming wellicht (nog) niet merkbaar zijn, kan het voor u van belang zijn een beeld te krijgen van de verschillende arbeidsrechtelijke maatregelen die genomen kunnen worden wanneer de noodzaak tot aanpassing van het personeelsbestand ontstaat.

Binnen een kort tijdsbestek krijgt u een overzicht van de verschillende arbeidsrechtelijke maatregelen. Naast de te nemen stappen in geval van een reorganisatie kunt u daarbij denken aan aanpassing van arbeidsvoorwaarden, herplaatsing, overplaatsing en de ontwikkelingen op het gebied van gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Verder zal worden stil gestaan bij de vraag wat in verband hiermee de gevolgen zijn van de gewijzigde kantonrechtersformule die sinds 1 januari 2009 wordt toegepast.

Programma
15.00 uur: Ontvangst
15.15 uur: Welkom door mr. R.J.A. (Robert Jan) Dil, advocaat CMS Derks Star Busmann
15.30 uur: Voordrachten

  • Plan van aanpak bij reorganisatie (collectief ontslag)
    mr. C.J.M. (Klaartje) Hendriks, advocaat CMS Derks Star Busmann
  • Wijziging van de kantonrechtersformule en aanbevelingen Kring van Kantonrechters
    mr. P. Messer-Dinissen, kantonrechter te Nijmegen
  • Mogelijke andere ingrepen door bijzondere omstandigheden
    mr. M.I.(Michiel) van Dijk, advocaat CMS Derks Star Busmann

17.15 uur: Praktijkvragen
17.30 uur: Borrel

Aanmelden
Indien u wenst deel te nemen aan het seminar, kunt u zich tot 1 april a.s. middels het aanmeldingsformulier aanmelden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nicole Raeijmaeckers
Communications & Events
T 030 2121 151
[email protected]

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Sprekers

De foto van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Advocaat
Amsterdam
De foto van Michiel van Dijk
Michiel van Dijk
Partner
Amsterdam