Home / Evenementen / Seminar tips en tricks bij aanbesteding van verze...

Seminar tips en tricks bij aanbesteding van verzekeringen

CMS Derks Star BusmannNewtonlaan 2033584 BH Utrecht

Evenementenarchief
24 mei 2012, 15:00 - 17:30

Door een constante stroom van aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie de afgelopen jaren, worden de contouren van het aanbestedingsrecht steeds duidelijker. Opdrachten in het kader van bouwwerken, infrastructuur, schoonmaakdiensten en kantoormeubilair worden aan de lopende band (Europees) aanbesteed. Inkopers en adviseurs weten steeds beter hun weg te vinden in de wijze waarop zij een aanbestedingsprocedure rechtmatig en met het oog op de beste prijs-kwaliteitverhouding dienen vorm te geven.

In uitzondering op de meeste overheidsopdrachten, blijkt de wijze waarop verzekeringen rechtmatig en doelmatig (Europees) moeten worden aanbesteed, nog niet zonneklaar te zijn. Reden daarvoor is de specifieke manier van opereren in verzekeringsland. Alleen al het gegeven dat daarin wordt gewerkt met assurantietussenpersonen en gevolmachtigd agenten leidt tot de nodige hoofdbrekens hoe daarmee om te gaan in de aanbesteding (wie is bijvoorbeeld de inschrijvende partij?). Ook de vraag hoe de gunningssystematiek zodanig kan worden vormgegeven, dat daaruit de beste premie/eigen-risico-verhouding kan worden verkregen, blijkt in de praktijk niet eenvoudig te beantwoorden.

In ons seminar op donderdag 24 mei 2012 geven wij u tips en tricks voor het organiseren van resp. meedoen aan een (Europese) aanbesteding van verzekeringen, waarbij wij tevens in de marge de nieuwe Aanbestedingswet zullen bespreken. Tijdens dit seminar zullen wij onder meer antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wat zijn de kenmerken van een verzekeringspolis en met welke partijen hebt u te maken?
 • Hoe bepaalt u de geschiktheidseisen en hoe past u deze toe?
 • Welke gunningscriteria past u toe en op welke wijze, zodanig dat u de beste offerte als winnaar uit de bus krijgt?
 • Welke overeenkomst besteedt u aan?


Datum
Donderdag 24 mei 2012 van 15.00 – 17.30 uur.
Het seminar wordt afgesloten met een netwerkborrel.


Doelgroep
(Bedrijfs)juristen en inkopers van gemeenten, provincies, tussenpersonen en verzekeraars.


Docenten

 • Petra Heemskerk
  Advocaat partner in de praktijkgroep Real Estate en gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht.
 • Bas Baks
  Advocaat in de praktijkgroep procesrecht en gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
 • Caroline van Hulsteijn
  Advocaat in de praktijkgroep Real Estate waarbinnen zij is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht.


Registratie
Het seminar zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Indien u dit seminar wilt bijwonen, kunt u zich tot uiterlijk 7 mei aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Opleidingspunten
De Nederlandse Orde van Advocaten kent twee permanente opleidingspunten toe aan dit seminar.


Locatie

CMS Derks Star Busmann
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht


Contact

Business Development & Communications
T +31 30 2121 509
E [email protected]

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam