Home / Evenementen / Tweede bijeenkomst Landelijk Staatssteunnetwerk

Tweede bijeenkomst Landelijk Staatssteunnetwerk

De Rotterdam, Wilhelminakade 137, 3072 AR Rotterdam

Evenementenarchief
17 november 2014, 13:30 - 16:30

De eerste bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk vorig jaar was, met meer dan 250 aanmeldingen, een groot succes. Steeds meer belangstellenden weten elkaar sindsdien via dit netwerk te vinden en wisselen actief informatie uit.

Op maandag 17 november 2014 zal de tweede bijeenkomst van het netwerk plaatsvinden. Deze bijeenkomst zal vooral in het teken staan van de gemoderniseerde Staatssteunregelgeving (SAM), die inmiddels grotendeels in werking is getreden. Ook andere actuele onderwerpen op het gebied van staatssteun komen aan bod. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die in zijn of haar praktijk met staatssteun te maken heeft, zoals medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk, bedrijfsjuristen, projectmanagers, consultants, wetenschappers, advocaten, leden van de rechterlijke macht, etcetera. Deelname is kosteloos.

Tijdens deze middag gaan wij samen met u op een informele en interactieve manier in op diverse actuele ontwikkelingen. Uw eigen inbreng is daarbij van groot belang. Het programma biedt de gelegenheid om op vrijwel alle staatssteungebieden in gesprek te treden met elkaar, ervaringen uit te wisselen en met deskundigen in discussie te gaan. In totaal worden maar liefst 12 workshops georganiseerd over verschillende actuele staatssteun-onderwerpen, onder leiding van deskundigen uit overheid, wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur en consultancy. Er is bovendien ruimschoots tijd voor een uitgebreide netwerkborrel.

Programma

13:00 uur Ontvangst

13:30 uur Opening door mr. Robert-Jan van Lotringen, Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Keynote speech door drs. Adriaan Visser, wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport gemeente Rotterdam

Keynote speech door Koen van de Casteele, hoofd staatssteunbeleid en -coördinatie Europese Commissie

Keynote speech door mr. drs. Viek Verdult, voorzitter a.i. Kenniscentrum Europa decentraal

14:00 uur Workshops
1. Europese subsidies en staatssteun
2. Revolving Funds
3. Natuurbeheer
4. Landbouw
5. Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie
6. Sport
7. Gebiedsontwikkeling
8. Procedures bij de Europese Commissie
9. (Jeugd)zorg
10. De overheid als ondernemer
11. Woningcorporaties
12. Milieu en energie

14.50 uur Pauze

15.10 uur Keynote speech door Gert-Jan Koopman, plv. directeur-generaal concurrentiezaken en directeur-generaal Mededinging, Europese Commissie

15.30 uur Paneldiscussie onder leiding van mr. Bart van Ulden, hoofdjurist, gemeente Rotterdam

16.10 uur Keynote speech door Gert Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16.30 uur Afsluiting door drs. Fenna Beekmans, directeur Europa decentraal en mr.dr. Allard Knook, advocaat, CMS

Borrel

Registreer

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst door middel van onderstaande registratieknop. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Omdat wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de groep, is het mogelijk dat wij bij teveel aanmeldingen uw aanmelding of voorkeur niet kunnen honoreren.

Registreer

Het Landelijk Staatssteunnetwerk

Het Landelijk Staatssteunnetwerk is opgericht om uitwisseling mogelijk te maken van praktijkproblemen en –oplossingen op het gebied van staatssteun, en een brug te slaan tussen overheid, wetenschap en praktijk. Dit netwerk staat open voor een ieder die bereid is staatssteunkennis te delen en te verspreiden.

Sprekers

Allard Knook