Home / Evenementen / Uitnodiging | Mini symposium 'Arbeidsparticipatie:...

Uitnodiging | Mini symposium 'Arbeidsparticipatie: inzichten uit de praktijk'

Utrecht

Evenementenarchief
05 juni 2015, 08:00 - 10:00

De invoering van de drie grote transities (WMO, Jeugdzorg en Arbeidsparticipatie) en de op handen zijnde ratificatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking, zijn belangrijke ontwikkelingen voor uw organisatie. Hoewel het verdrag geen nieuwe rechten creëert, beoogt het verdrag te verzekeren 'dat mensen met een handicap op gelijke voet kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven'.Inmiddels hebben werkgevers en werknemers in het sociaal akkoord afgesproken om extra banen voor arbeidsgehandicapten te scheppen. Als dit niet lukt, komt er een verplicht quotum.Samen met het LFB Rechtenteam (LFB: Landelijke Federatie van Belangenorganisaties) organiseren wij een praktisch mini-symposium. Deelnemers van het LFB Rechtenteam (mensen met een beperking) geven – vanuit de invalshoek verstandelijke beperking - inzichten. Door deze inzichten met u te delen en hierover met u in gesprek te gaan, hopen zij hun kansen voor een actieve deelname aan het maatschappelijke leven te vergroten.Vanuit onze betrokkenheid met deze organisatie bieden wij het LFB Rechtenteam een platform aan. Onze advocaten belichten - indien gewenst - de juridische (arbeids- en bestuursrechtelijke) aspecten rondom arbeidsparticipatie.Wilt u een zinvolle bijdrage leveren om twee werelden dichter bij elkaar te brengen? Dan bent u vrijdag 5 juni van harte welkom.Aanmelden kan via onderstaande registreerbutton. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Registreer

Sprekers

De foto van Dolf Segaar
Dolf Segaar
Partner
Amsterdam
De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Advocaat
Amsterdam
De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam