Home / Evenementen / Verdiepingscursus aanbestedingsrecht

Verdiepingscursus aanbestedingsrecht

Utrecht

Evenementenarchief
09 april 2015, 14:15 - 17:30

De aanbestedingsregelgeving is aan voortdurende verandering onderhevig. Zo zijn in 2014 de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in werking getreden, die in 2015 of 2016 zullen (moeten) worden geïmplementeerd. Daarnaast wordt er nog steeds op zeer regelmatige basis geprocedeerd, wat leidt tot een constante stroom aan met name nationale, maar ook Europese jurisprudentie. Ook de Commissie van Aanbestedingsexperts is sinds 2014 actief en levert bijna wekelijks een nieuw advies af.

Kennis van deze wet- en regelgeving, jurisprudentie en overige bronnen is onontbeerlijk voor diegenen die in de praktijk met het aanbestedingsrecht in aanraking komen. Wij bieden voor hen een juridische introductie in het aanbestedingsrecht, bestaande uit het theoretisch kader en handvatten voor een praktische toepassing.In drie middagen worden de belangrijkste onderwerpen binnen het aanbestedingsrecht uitgediept, te weten:

 • Dag 1:
  - bronnen van het aanbestedingsrecht
  - beginselen van het aanbestedingsrecht
  - (Europees) aanbestedingsplichtige opdrachten
  - uitzonderingen op de aanbestedingsplicht
  - aanbestedingsprocedures
  - consequenties van niet aanbesteden

 • Dag 2:
  - uitsluitingsgronden en integriteit
  - belangenverstrengeling
  - geschiktheidseisen
  - selectiecriteria
  - gunningscriteria
 • Dag 3:
  - strategisch/manipulatief/onaanvaardbaar laag inschrijven
  - (herstel van) fouten en gebreken in de inschrijving
  - proactiviteit/rechtsverwerking
  - de motiveringsplicht in de gunningsbeslissing
  - de opschortende termijn/vervaltermijn (‘Alcateltermijn’)
  - rechtsmiddelen

De cursus is met name relevant voor juristen, inkopers en overige geïnteresseerden en zal plaatsvinden op ons kantoor in Utrecht. Indien u niet tot de doelgroep behoort behouden wij ons het recht voor om een inschrijving te weigeren.

Wilt u deelnemen aan een of meerdere cursusdagen, dan kunt u zich aanmelden via onderstaande registreerbutton.De kosten voor deelname zijn:


Voor drie cursusdagen € 960,- (exclusief BTW)


Per cursusdag € 320,- (exclusief BTW)Cursusdagen:


Donderdag 9 april 2015


Donderdag 18 juni 2015


Donderdag 17 september 2015

Registreer

OpleidingspuntenDe Nederlandse Orde van Advocaten kent per seminar drie permanente opleidingspunten toe.

RoutebeschrijvingKlik hier voor een routebeschrijving naar ons kantoor.

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
De foto van Caroline van Hulsteijn
Caroline van Hulsteijn
De foto van Jildau Yilmaz
Jildau Yilmaz
Advocaat
Amsterdam