Home / Evenementen / Workshops Actualiteiten Arbeidsrecht

Workshops Actualiteiten Arbeidsrecht

CMS Derks Star Busmann Newtonlaan 203 3584 BH Utrecht

Evenementenarchief
19 juni 2012, 14:00 - 17:30

De Praktijkgroep Arbeidsrecht organiseert op dinsdag 19 juni 2012 een aantal interactieve workshops over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen. Wij organiseren deze workshops samen met kantoorgenoten uit andere praktijkgroepen, zodat de onderwerpen van verschillende kanten worden behandeld en toegelicht. In totaal worden 9 workshops van 50 minuten aangeboden waarvan u er 3 kunt volgen. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Onderwerpen

 • Werkgeversaansprakelijkheid
  Wanneer bent u aansprakelijk als een van uw werknemers (of door u ingehuurde derden) op de werkvloer schade oploopt? Hoe bepaalt u welke verzekering voldoende dekking biedt indien een dergelijke schade zich voordoet? Tijdens de workshop wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken zowel vanuit het arbeidsrecht als het verzekeringsrecht.
 • Privacy en Social Media
  Mogen uw werknemers ongelimiteerd uitlatingen doen op hun twitter en facebook accounts over uw bedrijf of hun collega's en als u hier achter komt, kunt u hier dan sancties aan verbinden? Welke instructies bevat uw Social Media Reglement en bent u op de hoogte van de meest recente uitspraken op dit gebied? Mag een werknemer met een relatiebeding nog wel "connected" blijven met uw klanten op LinkedIn? De workshop wordt mede georganiseerd door specialisten van ons Data Privacy Team die u hier graag over bijpraten.
 • Wet Arbeid en Vreemdelingen
  Wist u dat u onder de Wet Arbeid Vreemdelingen kwalificeert als 'werkgever' wanneer u iemand (direct of indirect) in staat stelt binnen of voor uw onderneming arbeid te verrichten? Welke gevolgen deze vaststelling voor u kan hebben en hoe u een door de Arbeidsinspectie opgelegde boete succesvol verhaalt op uw opdrachtnemer die vreemdelingen te werk heeft gesteld, hoort u van onze specialisten arbeidsrecht en bestuursrecht.
 • Levensloop van de onderneming: tips met het oog op toekomstige reorganisaties of staking van activiteiten
  Is uw onderneming zo ingericht dat u voldoende voorbereid bent indien u besluit te reorganiseren? Denk aan tips die u helpen vast te stellen of functies uitwisselbaar zijn, of afdelingen kwalificeren als een separate bedrijfsvestiging en of sprake is van unieke functies. Tijdens de workshop wordt tevens door onze faillissement specialisten ingegaan op specifieke risico's indien een staking van activiteiten onafwendbaar lijkt.
 • Actualiteiten Arbeidsrecht
  De meest in het oog springende recente uitspraken met betrekking tot (onder meer) het concurrentiebeding, ontslag op staande voet, disfunctionerende werknemers en de gewijzigde regels bij collectief ontslag worden besproken.
 • Valkuilen bij het inhuren van ZZP-ers en andere fiscale aspecten in het arbeidsrecht
  Kunt u zo maar met een medewerker afspreken dat hij voortaan bij u als ZZP'er gaat werken? Onze BTW en Loonbelasting specialisten zetten uiteen onder welke omstandigheden het inschakelen van derden (ZZP-ers) fiscale gevolgen kan hebben en hoe u deze kunt voorkomen. Ook worden andere onderwerpen besproken op het snijvlak van het arbeidsrecht en fiscaliteit.
 • Actualiteiten Pensioenen
  Pensioen in Nederland: Kortingen, Pensioen- of Kunduz-akkoord? Levensverwachting, lage rente of waardeoverdracht? Heeft er nog iemand het overzicht? En wat doet het er eigenlijk toe voor u als werkgever? Onze specialisten pensioenrecht verschaffen u het overzicht en bespreken wat het concreet voor u betekent.
 • Ziekte en conflict, hoe escalatie te voorkomen en de rol van de arboarts
  Vaak is een conflict op de werkvloer het begin van een periode van arbeidsongeschiktheid. Om deze periode zo kort als mogelijk te houden is het essentieel dat er wordt gehandeld op grond van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten en dat uw bedrijfsarts op basis hiervan aan u rapporteert. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt u bijgepraat over het belang van deze (en andere) Werkwijzer en hoe dit optimaal in de praktijk toe te passen.
 • De oudere werknemer: automatisch einde met 65 jaar?
  Uit recente uitspraken blijkt dat de arbeidsovereenkomst van de oudere werknemer niet altijd automatisch eindigt. Verwijzingen in de arbeidsovereenkomst naar een einde bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd leiden soms tot juridische geschillen met alle (financiële) gevolgen van dien. U wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken en u krijgt bruikbare tips over de wijze waarop u uw standaard arbeidsovereenkomsten kunt aanpassen. Dat is ook van belang in het licht van de aanpassing van de AOW.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor 3 van de 9 workshops. Wij raden u aan om ook een alternatieve keuze aan te kruisen in geval de workshop van uw keuze is volgeboekt. De keuze voor uw workshop kunt u in het registratieformulier aankruisen. U kunt zich middels onderstaande registreerbutton tot 12 juni 2012 aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Contactinformatie
Pascal Aarden
Business Development & Communications
T +31 20 301 6302
E [email protected]

Sprekers

Katja-vanKranenburg-CMS-NL
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam
De foto van Stephanie Dekker
Stephanie Dekker
De foto van Paulus van den Bosch
Paulus van den Bos
Advocaat
Amsterdam
De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Advocaat
Amsterdam
De foto van Gilbert Joskin
Gilbert Joskin
Belastingadviseur
Amsterdam
De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam
De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam
Barbara-Veldmaat-CMS-NL
Barbara Veldmaat
Counsel
Amsterdam
Erika-SamuelsBrusse-CMS-NL
Erika Samuels Brusse - van der Linden
De foto van Eva Schothorst
Eva Schothorst - Gransier
Counsel
Utrecht
Paul Hulshof
Paul Hulshof
De foto van Aysegul Avci
Aysegül Avci
Advocaat
Amsterdam
De foto van Robert Jan Dil
Robert Jan Dil
Of counsel
Amsterdam
Toon meer Toon minder