Home / Europa / Nederland / Dispute Resolution / Alternative Dispute Resolution

Alternative Dispute Resolution

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Alternative Dispute Resolution

Terug naar Dispute Resolution

Mediation is een methode van conflictoplossing die verschilt van rechtspraak, arbitrage of bindend advies. In plaats van derden lossen partijen namelijk zelf hun problemen op. Hierdoor wordt de relatie gespaard of op een voor betrokkenen bevredigende manier afgewikkeld. Mediation kost minder tijd, geld en ergernis ten opzichte van de meer traditionele wijze van conflictbeslechting.

De juristen van CMS zijn getraind in onderhandelingstechnieken gericht op een minnelijke regeling. Zij kunnen u optimaal adviseren over de te kiezen wijze van conflictoplossing. Wanneer u kiest voor mediation, zijn zij bij uitstek de geschikte coach en begeleider.

Aanmelden voor Dispute Resolutions onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
25/07/2019
CMS Dispute Resolution Global Brochure
There are two sides to every dispute – have proven experience on yours. Whatever business you are in, resolving disputes is a fact of life. Knowing you have experienced and pragmatic advisers on your...

Feed

28/06/2019
International Disputes Digest - Summer Edition 2019
Back to main page Welcome to our International Disputes Digest, a new bi-annual publication featuring analysis and commentary on the key trends currently shaping the global dispute resolution market...
12/06/2018
Cross-border expertise key to advising multinationals on white-collar crime
A sustained focus on corporate crime by regulators and lawmakers following the 2008 financial crisis, coupled with stricter regulatory controls and new, more aggressive corporate offences, have led to...
03/04/2012
CMS launches 2012 Guide to Arbitration
CMS launched the fourth edition of the CMS Guide to Arbitration yesterday, at the reception of the CIArb (Chartered Institute of Arbitrators), annual meeting in Vienna. The two-volume guide gives clients...
20/06/2011
Peace and understanding, ook na 1713
Als opmaat naar de driehonderdste verjaardag van de Vrede van Utrecht in 2013 vinden in de stad de nodige festiviteiten plaats. Dit om te gedenken dat in 1713 in Utrecht een belangrijk vredesverdrag is...
02/03/2010
Conservatoir eigenbeslag. Ver­re­ke­nings­ver­bod. Misbruik van procesrecht...
Een noot van Marc van Zanten bij de uitspraak van de HR, 27 november 2009. Ook indien verrekening niet mogelijk is bestaat de mogelijkheid tot het leggen van eigenbeslag. Uitgangspunt is dat beslag ter...
15/04/2009
Selectie jurisprudentie BPR 2007-2008
In dit artikel wordt een selectie van belangrijke jurisprudentie uit 2007 en 2008 op het gebied van het burgerlijk procesrecht besproken. Hierbij komen een aantal (mogelijke) koerswijzigingen van de Hoge...
05/01/2009
De bin­den­dad­vies­pro­ce­du­re: eis in de hoofdzaak na beslag?
Er bestaat sinds geruime tijd onduidelijkheid over de vraag welke procedures als eis in de hoofdzaak na conservatoir beslag hebben te gelden. Vervolgens is in de rechtspraak in een aantal gevallen duideliikheid...
24/10/2008
Incasso van onbetwiste grens­over­schrij­den­de geldvorderingen: de Europese...
Iedere ondernemer heeft te maken met openstaande facturen voor geleverde goederen en/of diensten. Voor u als ondernemer is het van groot belang dat dit soort nietbetwiste geldvorderingen snel en eenvoudig...
01/10/2008
Actualiteiten Proces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
De sectie procesrecht verzorgt de ac­tu­a­li­tei­ten­ru­brie­ken "procesrecht algemeen" en "ver­bin­te­nis­sen-/ con­su­men­ten­recht" van het tijdschrift Praktisch Procederen. Bijgaand de bijdrage aan nummer 5 van 2008...
27/08/2008
De action directe bij een verkeersongeluk in de Europese Unie
Centraal staat de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG) van 13 december 2007, C-463/06, FBTO Scha­de­ver­ze­ke­rin­gen NV/Jack Odenbreit, waarin het HvJ EG zich buigt over een belangrijke com­pe­ten­tie­vraag...
09/05/2008
Wijzigingen van de Europese be­te­ke­nis­ver­or­de­ning - een stap vooruit!
De invoering van de Europese Be­te­ke­ning­ver­or­de­ning heeft over het algemeen tot een verbetering en versnelling van de betekening en kennisgeving van stukken tussen de lidstaten geleid. Echter uit een door...
05/07/2002
Mediation bij fusies en overnames: Baat het niet, dan schaadt het niet
Mediation is niet altijd hét wondermiddel voor geschillen bij fusies en overnames, maar gezien de algemene suc­ces­per­cen­ta­ges en de relatief lage kosten zeer zeker het overwegen waard. Toetsing van het...