Energy - Regulatory

Onze specialisten hebben ruime ervaring en een brede kennis op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en op het gebied van gereguleerde markten. Wij adviseren ten aanzien van sectorspecifieke regelgeving voor de energie- en watersector (onder meer op het gebied van gas, elektriciteit, warmte, mijnbouw en duurzame energie), mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast treden wij op voor partijen in administratief- en civielrechtelijke geschillen.

Ook adviseren wij  waterschappen, drinkwater- en waterzuiveringbedrijven, maar ook andere overheden en bedrijven, over alle aspecten van waterbeheer. Zo verlenen wij bijstand bij vragen en procedures over dijkverzwaring en dijkreconstructies, grondverwerving en beheer, aanwijzing van waterberginggebieden, grondwater- en overstromingsschade, drinkwatervoorziening en grondwateronttrekkingen.

 
Filters
Gesproken taal

Niveau

Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Cecilia is advocaat-partner in de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en geeft leiding aan het Nederlandse Energy & Climate Change team. Zij richt zich op de energiesector. Al meer dan vijftien...
Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Maurits Rabbie is gespecialiseerd in corporate en commercial litigation. Hij maakt tevens onderdeel uit van het Energy & Climate Change team en heeft uitgebreide expertise in geschillen in deze sector. ...