Energy - Regulatory

Onze specialisten hebben ruime ervaring en een brede kennis op het gebied van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en op het gebied van gereguleerde markten. Wij adviseren ten aanzien van sectorspecifieke regelgeving voor de energie- en watersector (onder meer op het gebied van gas, elektriciteit, warmte, mijnbouw en duurzame energie), mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Daarnaast treden wij op voor partijen in administratief- en civielrechtelijke geschillen.

Ook adviseren wij  waterschappen, drinkwater- en waterzuiveringbedrijven, maar ook andere overheden en bedrijven, over alle aspecten van waterbeheer. Zo verlenen wij bijstand bij vragen en procedures over dijkverzwaring en dijkreconstructies, grondverwerving en beheer, aanwijzing van waterberginggebieden, grondwater- en overstromingsschade, drinkwatervoorziening en grondwateronttrekkingen.

Lees meer Lees minder
 
Gesproken taal

Niveau

Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Cecilia is advocaat-partner in de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en geeft leiding aan het Nederlandse Energy & Climate Change team. Zij richt zich op de energiesector. Al meer dan vijftien...
Maurits Rabbie
Maurits Rabbie
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Maurits Rabbie is werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en richt zich met name op de energiesector. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert op het gebied...