Faillissement

Nederland

In het geval van een faillissement of eventuele doorstart moeten vaak activa verkocht worden. Daarnaast spelen er kwesties als debiteurenincasso, overleg met de banken over de uitwinning van zekerheden, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, overname van eventuele lopende procedures, etc. Onze advocaten dragen, in de hoedanigheid van curator, zorg voor al deze zaken. Het komt veelvuldig voor dat CMS wordt gevraagd een onderneming te begeleiden bij een faillissementsaanvraag, tegen de curator op te treden, of om een onderneming bij te staan in het kader van onderhandelingen met de curator over de overname van activa ('doorstart'). Ook in deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd. Wij werken vanuit jarenlange praktijkervaring en zijn betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen.

Lees meer Lees minder

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met...
Pod­cast
Bankrupt­cies
Sub­scri­be to In­sol­ven­cy & Re­struc­tu­ring to­pics

Feed

Toon alleen
17/10/2019
On­der­ver­huur door de cu­ra­tor zon­der toe­stem­ming van...
Een ac­tie­ve wan­pres­ta­tie met pri­vé­aan­spra­ke­lijk­heid...
01/10/2019
On­ge­recht­vaar­dig­de ver­rij­king. Wenk on­der Hof Den Haag,...
04/09/2019
Marc van Zan­ten: 'Aan­ge­kon­digd ver­trek Huds­on's Bay...
14/08/2019
Cu­ra­to­ren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over pa­ti­ënt­ge­ge­vens...
31/07/2019
Marc van Zan­ten: 'Wij­zi­ging Fail­lis­se­ments­wet be­moei­lijkt...
10/07/2019
Vor­de­ring in­ge­steld door fail­liet. Niet-ont­van­ke­lijk­heid....
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we...
07/06/2019
Pand­recht. Pri­o­ri­teits­be­gin­sel. Rang­or­de. Wenk on­der...
01/05/2019
Ont­van­ke­lijk­heid. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
04/03/2019
Ge­clau­su­leerd ei­gen­doms­voor­be­houd. Wenk on­der Hof Am­ster­dam,...
01/03/2019
BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met...
Pod­cast
01/03/2019
Fail­lie­te In­ter­toys: wat zijn de kan­sen voor een door­start?...