Faillissement

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Faillissement

Terug naar Insolvency & Restructuring

In het geval van een faillissement of eventuele doorstart moeten vaak activa verkocht worden. Daarnaast spelen er kwesties als debiteurenincasso, overleg met de banken over de uitwinning van zekerheden, onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, overname van eventuele lopende procedures, etc. Onze advocaten dragen, in de hoedanigheid van curator, zorg voor al deze zaken. Het komt veelvuldig voor dat CMS wordt gevraagd een onderneming te begeleiden bij een faillissementsaanvraag, tegen de curator op te treden, of om een onderneming bij te staan in het kader van onderhandelingen met de curator over de overname van activa ('doorstart'). Ook in deze werkzaamheden zijn wij gespecialiseerd. Wij werken vanuit jarenlange praktijkervaring en zijn betrokken bij grote nationale en internationale faillissementen.

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
Aanmelden voor Insolvency & Restructuring onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
Bankruptcies
Bankruptcies overzicht
01/03/2019
BNR Zakendoen over het Intertoys faillissement met Marc van Zanten van...
Door felle concurrentie van prijsvechters en online spelers, zag de eigenaar van Intertoys geen andere uitweg dan de stekker uit het bedrijf trekken. Toch lijkt het afscheid niet definitief, vier potentiële...

Feed

23/10/2023
De Nederlandse curator en zijn Belgische confrater
Het jaarcongres van INSOLAD 2023 is gewijd aan het onderwerp 'De Taak van de Curator'.  In de afgelopen periode is de taak van de curator breder geworden. De curator dient met (steeds) meer belangen...
23/10/2023
Over de bezorgde curator
Het jaarcongres van INSOLAD 2023 is gewijd aan het onderwerp 'De Taak van de Curator'. In de bijdrage aan deze congresbundel gaat Marc van Zanten in op de taak van de curator van een zorg­in­stel­ling en...
05/07/2023
Proposal for European rules on pre-pack proceedings should be supported
On 7 December 2022, the European Commission published the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council harmonising certain aspects of insolvency law. The Proposal is intended...
22/07/2021
Consultatie Novelle WCO I
Marc van Zanten heeft namens CMS gereageerd op het con­sul­ta­tie­do­cu­ment over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I met het oog op de beperking van het toe­pas­sings­be­reik ter...
10/11/2020
Pu­bliek­rech­te­lijk voorkeursrecht en faillissement
De eigenaar van of beperkt gerechtigde tot grond waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust, is in bepaalde in de wet genoemde uit­zon­de­rings­ge­val­len niet gebonden aan de wettelijke verplichting om die...
26/03/2020
Sancties in geval van Überschuldung opgeschort
De Duitse insolventiewet verplicht bestuurders van een GmbH, AG of “GmbH & Co KG” ommegaand, doch uiterlijk binnen drie weken, het eigen faillissement van de onderneming aan te vragen, nadat de onderneming...
23/03/2020
COVID-19: Selectieve betalingen in financieel zwaar weer
Nu veel ondernemingen als gevolg van de coronacrisis kampen met li­qui­di­teits­krap­te komen ondernemers voor de keuze te staan: Welke crediteuren betaal ik wel en welke niet? Waar moeten ondernemers in zo’n...
06/03/2020
Wetsvoorstel rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming...
Marc van Zanten bespreekt het op 29 mei 2019 in consultatie gegeven Wetsvoorstel rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming in faillissement. Hiermee wordt de huidige regeling grondig herzien...
17/10/2019
Onderverhuur door de curator zonder toestemming van de verhuurder
Re­tail­fail­lis­se­men­ten zijn vandaag de dag meer regel dan uitzondering. Een curator kan bij de afwikkeling van een faillissement van een huurder geconfronteerd raken met onder meer de belangen van een...
01/10/2019
On­ge­recht­vaar­dig­de verrijking. Wenk onder Hof Den Haag, 26 februari 2019
Marlous de Groot is redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Insolventierecht (RI).  Is de doorstarter na faillissement on­ge­recht­vaar­digd verrijkt door inkomsten te genereren uit de behandeling...
04/09/2019
Marc van Zanten: 'Aangekondigd vertrek Hudson's Bay zorgt voor veel onzekerheid,...
Het in de media op 31 augustus 2019 aangekondigde vertrek van Hudson's Bay uit Nederland, zorgt voor veel onrust bij het personeel. De winkelketen sluit eind dit jaar haar deuren. Er wordt op dit moment...
14/08/2019
Curatoren Slo­ter­vaart­zie­ken­huis over patiëntgegevens en de impact van de...
In de zorg zijn de gevolgen van de Algemene Verordening Ge­ge­vens­be­scher­ming groot. Dat wordt nog complexer als een zorgverlener failliet gaat. Wat moet er dan gebeuren met bijvoorbeeld de pa­ti­ën­ten­dos­siers...