Home / Europa / Nederland / Insolvency & Restructuring / Herstructurering

Herstructurering

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Herstructurering

Terug naar Insolvency & Restructuring

Bij het herstructureren van een onderneming is gedegen advies en begeleiding van groot belang. Bij bedrijfssaneringen, in de vorm van bijvoorbeeld financiële overlevingsscenario's bij zwaar weer, sterfhuisconstructies ter overleving, herfinancieringsoperaties in moeilijke tijden en activa/passiva transacties kan CMS u bijstaan.

Ook bij uitwinningsprocedures van verstrekte zekerheden zoals panden en hypotheken, borgtocht en garantieaanspraken (bijvoorbeeld hoofdelijke aansprakelijkheid wegens balansgarantie via depot bij het Handelsregister).

Daarnaast hebben onze advocaten veel ervaring in aansprakelijkheidsprocedures, voor of tegen bestuurders (feitelijk of statutair) of tegen commissarissen van een rechtspersoon ter zake van wanbeleid.

CMS adviseert en begeleidt ondernemingen op het gebied van herstructurering en herfinanciering. Zowel op nationaal als internationaal niveau. Wij zoeken naar innovatieve oplossingen en benutten mogelijkheden. Hierbij werken onze herstructureringsadvocaten waar nodig samen met advocaten van andere praktijkgebieden binnen ons kantoor. Zo voorzien wij u van een optimaal en geïntegreerd advies.

“Very dedicated team, top professionals, high standards, nice people to work with.”

IFLR1000, 2019
Aanmelden voor Insolvency & Restructuring onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
Bankruptcies
Bankruptcies overzicht
01/03/2019
BNR Zakendoen over het Intertoys faillissement met Marc van Zanten van...
Door felle concurrentie van prijsvechters en online spelers, zag de eigenaar van Intertoys geen andere uitweg dan de stekker uit het bedrijf trekken. Toch lijkt het afscheid niet definitief, vier potentiële...

Feed

23/05/2019
Cross-border restructuring – national and regional perspectives
Please join us for a new series of CMS webinars tit­led "Cross-bor­der restructuring - national and regional per­spec­ti­ves". The new series starts on 15 November and covers 24 coun­tries: Ro­ma­nia, Bulgaria...
22/11/2018
Cross-border restructurings in the Netherlands - national and regional...
We invite you to join us for a new series of employment webinars titled:   Cross-border restructuring – national and regional perspectives   In the era of globalisation, cross-border re­struc­tu­rings...
02/06/2016
Ranking of bankruptcy trustee’s expenses not prejudiced by unlawful act
On 5 February 2016 the Dutch Supreme Court ruled that the fact that a trustee in bankruptcy unlawfully collected pledged receivables has no consequences for the ranking of his salary. That the trustee...
14/07/2015
De beoogd curator, uitgegroeid van fly on the wall tot spin in het web
In dit artikel bespreekt de auteur de gevolgen van WCO I voor de huidige praktijk op basis van een analyse van de verschillende rollen die de beoogd curator op grond van WCO I heeft te vervullen. De auteur...
17/06/2015
Wet helpt doorstart na faillissement voorbereiden
Eerder deze maand is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarmee de in de praktijk ontwikkelde pre-pack een wettelijke basis krijgt. Bij een pre-pack verzoekt een onderneming in zwaar weer...
18/02/2015
Hernieuwing Fail­lis­se­ments­wet volop in belangstelling
De hernieuwing van de fail­lis­se­ments­wet staat volop in de belangstelling. Er bestaat een duidelijke maatschappelijke wens om tot doelmatiger procedures te komen waarin de belangen van alle betrokken partijen...
13/01/2015
Bijzonder beheer en kre­dietop­zeg­gin­gen: maatwerk
De handelwijze van banken rondom bedrijven in moeilijkheden staat volop in de belangstelling. Bijzonder beheer en kre­dietop­zeg­gin­gen zijn hot news.Partijen die menen dat zij benadeeld zijn door banken...
07/07/2014
Doorstart is voor velen een zegen
Doorstart van een bedrijf na een pre-pack kan veel banen behouden. Daarom is de kritiek hierop van de vakbonden zo verbazend
23/01/2014
Masterclass advocaten - van herstructurering tot pre-pack
Op 23 januari 2014 organiseert Grant Thornton in samenwerking met CMS een masterclass, Van herstructurering tot pre-pack - Voorkom dat uw klant kopje onder gaat.Tijdens deze masterclass nemen verschillende...
21/06/2012
CMS Newsletter Restructuring and Insolvency in Europe Spring 2012
De voorjaarseditie van de CMS Newsletter Restructuring and Insolvency in Europe bevat verschillende artikelen over o.a. forum shopping, faillissement van groepen van bedrijven in Duitsland en Europa en...
20/04/2012
Hoge Raad oordeelt over re­gres­vor­de­rin­gen
De Hoge Raad heeft op 6 april 20121 een arrest gewezen dat van groot belang is voor de financierings- en her­struc­tu­re­rings­prak­tijk. De Hoge Raad komt terug op een eerdere uitspraak over het ont­staans­mo­ment...
01/02/2012
Financing in Distress Against Security from an English, German and Dutch...
Rules on transaction avoidance in insolvencies must find a balance between protecting creditors on the one hand and enabling businesses to restructure their struggling business on the other. This article...