Home / Europa / Nederland / Insolvency & Restructuring / Surseance van betaling

Surseance van betaling

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Surseance van betaling

Terug naar Insolvency & Restructuring

De surséance van betaling is gericht op sanering van schulden. Onze advocaten worden benoemd als bewindvoerder bij surséances van betaling. De bewindvoerder is, naast de ondernemer, medeverantwoordelijk voor de onderneming en voor het feit dat tijdens de surséance van betaling boedelschulden kunnen worden voldaan. Wij hebben veel ervaring in het optreden als bewindvoerder bij surséances van betaling.

CMS staat ook ondernemers bij die surséance van betaling willen aanvragen en een steuntje in de rug nodig hebben om samen met de bewindvoerder tot een sanering van de schulden over te gaan.

Aanmelden voor Insolvency & Restructuring onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.
Bankruptcies
Bankruptcies overzicht
01/03/2019
BNR Zakendoen over het Intertoys faillissement met Marc van Zanten van...
Door felle concurrentie van prijsvechters en online spelers, zag de eigenaar van Intertoys geen andere uitweg dan de stekker uit het bedrijf trekken. Toch lijkt het afscheid niet definitief, vier potentiële...

Feed

20/03/2020
Coronavirus: surseance van betaling als paardenmiddel voor ondernemingen
Op 17 maart jl. nam de regering uitzonderlijke maatregelen om de economische gevolgen van de corona uitbraak het hoofd te bieden. Met noodmaatregelen probeert de regering ondernemingen overeind te houden...
26/01/2018
It takes Smallsteps to pre-pack: een analyse
Het jaarcongres van INSOLAD 2018 is gewijd aan het onderwerp 'De Curator en het Personeel". In de bijdrage aan deze congresbundel breekt Marc van Zanten een lans voor de toekomst van de pre-pack­prak­tijk...
06/04/2017
De koers van de curator van een beurs­ven­noot­schap
Het jaarcongres van INSOLAD 2017 is gewijd aan het onderwerp 'De Curator en het Concern'.  In de bijdrage aan deze congresbundel zal worden besproken welke gevolgen het faillissement van een uitgevende...
14/06/2016
Marc van Zanten aangesteld als bewindvoerder McGregor Fashion Group Holding...
Vrijdag 10 juni jl. verleende de rechtbank in Amsterdam surseance van betaling aan Adam Menswear B.V. en McGregor Fashion Group Holding B.V., de holding van een groep van meer dan 50 vennootschappen actief...
10/06/2016
De pre-pack en de beurs­ven­noot­schap
De auteur onderzoekt in deze bijdrage in hoeverre de pre-pack verenigbaar is met de voor beurs­ven­noot­schap­pen geldende pu­bli­ca­tie­ver­plich­tin­gen. Daartoe wordt onderzocht of (de aanvraag voor) de aanwijzing...
18/02/2015
Hernieuwing Fail­lis­se­ments­wet volop in belangstelling
De hernieuwing van de fail­lis­se­ments­wet staat volop in de belangstelling. Er bestaat een duidelijke maatschappelijke wens om tot doelmatiger procedures te komen waarin de belangen van alle betrokken partijen...
16/01/2014
Consultatie Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I
Op 26 november 2012 is in het kader van het wet­ge­vings­pro­gram­ma herijking fail­lis­se­ments­recht een aantal maatregelen aangekondigd om het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken (Kamerstukken...
07/01/2013
Bouwbedrijf failliet. En nu?
In deze tijden van economische en financiële crisis gaan er helaas veel bouwbedrijven failliet. In totaal waren dat er tot en met augustus van dit jaar 1330! Dat is een stijging van 45 procent ten opzichte...
24/06/2009
De surseance van betaling maakt een doorstart
In 1896 heeft de wetgever de wettelijke regeling omtrent surseance van betaling ingevoerd. Reeds bij de invoering bestond er binnen en buiten de Tweede Kamer grote aarzeling of deze regeling het gewenste...