Home / Expertise / Real Estate & Construction / Corporate Real Estate

Corporate Real Estate

Nederland

Onze Corporate Real Estate Groep is opgericht om in te spelen op veranderingen in vastgoedtransacties en portefeuillestructuren, waarbij vastgoed- en  vennootschappelijke aspecten steeds nauwer met elkaar verweven raken. De groep richt zich vooral op portefeuilletransacties –gestructureerd als overdracht van activa, overdracht van aandelen in vastgoedmaatschappijen of een combinatie van beide -  en advies inzake het opzetten en exploiteren van vastgoedfondsen. Wij hanteren een geïntegreerde aanpak waarin fiscalisten, notarissen en advocaten nauw met elkaar samenwerken, zodat de cliënt altijd via één contactpersoon een totaaloplossing krijgt. Tot onze cliëntenkring behoren vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders, oprichters en beheerders van fondsen, projectontwikkelaars en banken.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lees meer Lees minder
08/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
The Eu­ro­pean in­vest­ment mar­ket on­ce again had a very strong year. At EUR 234 bn, to­tal in­vest­ment vo­lu­me was on­ly 3% be­low the re­cord le­vel seen in 2015. This fi­gu­re al­so re­pre­sents an in­crea­se of 7% year-on-year.In ad­di­ti­on to the on­go­ing lack of al
Sub­scri­be to Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on to­pics
April 2020
CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re
As the fifth-lar­gest glo­bal law firm and the lar­gest re­al es­ta­te team in Eu­ro­pe with mo­re than 800 de­di­ca­ted la­wy­ers, CMS com­bi­nes lo­cal know­led­ge with in­ter­na­ti­o­nal strength and ex­pe­rien­ce. Our in­te­gra­ted teams of­fer you the best com­mer­ci­al guid­an­ce

Feed

Toon alleen
29/11/2019
CMS ad­vi­seert mul­ti­na­ti­o­nal Co­ty bij ver­hui­zing hoofd­kan­toor naar Am­ster­dam
07/10/2019
Markt voor vast­goed­be­leg­gin­gen stag­neert op hoog ni­veau
CMS Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2019
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
12/09/2019
CMS be­ge­leidt Zuid-Ko­re­aan­se in­ves­teer­der Ki­woom As­set Ma­na­ge­ment bij aan­koop...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
18/06/2019
CMS boekt € 1,36 mil­jard om­zet in 2018 en be­noemt nieu­we voor­zit­ter
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
25/01/2019
E-mail in de prak­tijk: mooi maar mee­do­gen­loos
18/01/2019
Deal­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa naar € 80,5 mil­jard in 2018
09/10/2018
CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
15/10/2018
Con­gres 'Art of the Trans­ac­ti­on': de im­pact van block­chain op vast­goed­trans­ac­ties