Home / Nieuws / CMS bedrijfspartner van het Utrecht Sustainability...

CMS bedrijfspartner van het Utrecht Sustainability Institute

07/01/2013

CMS Derks Star Busmann is per 1 januari jl. toegetreden tot de groep bedrijfspartners van het Utrecht Sustainability Institute (USI).

Met meer dan 1500 aangesloten onderzoekers is het USI een toonaangevende organisatie op het gebied van duurzaamheid in Nederland. Het USI beoogt bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving en in het bijzonder naar duurzame urbane regio's. Zij doet dit door kennis op dit gebied te bundelen en - in nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven - te zoeken naar een integrale oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken ten aanzien van onder meer klimaatverandering, energieafhankelijkheid, grondstoffen- en waterschaarste, explosieve urbanisatie en hiermee samenhangende sociale en economische spanningen.

De samenwerking met het USI sluit goed aan bij de ambitie van CMS om een bijdrage te leveren aan een aantal belangrijke maatschappelijke thema's, waaronder duurzame energie en duurzame gebiedsontwikkeling. In haar hoedanigheid van bedrijfspartner zal CMS deelnemen aan specifieke onderzoek- en adviesprojecten op het gebied van duurzaamheid, waaronder het project 'Smart Grid: rendement voor iedereen', dat tot doel heeft om business cases en dienstverleningsconcepten voor smart grids te ontwikkelen en te testen en daarmee waarde-proposities te realiseren die leiden tot verdere doorontwikkeling en opschaling.

Het USI wordt geleid door Jacqueline Cramer en heeft onder andere Klaas van Egmond en Herman Wijffels als senior adviseurs. Andere bedrijfspartners van het USI zijn Atos, BAM, Eneco, Rabobank, Stedin, Van Gansewinkel, Vitens en Wavin. Tot de zgn. kennispartners van het USI behoren Deltares, DNV KEMA, ECN, Ecofys, Hogeschool Utrecht, KNMI, KWR, Movares, TNO en Universiteit Utrecht. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM zijn verbonden met USI.

Voor meer informatie over ons bedrijfspartnerschap met het USI kunt u contact opnemen met Cecilia van der Weijden of Frank Leyendeckers.

Juristen

De foto van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam