Home / Nieuws / CMS begeleidt Provincie Utrecht bij initiëren Ontwikkelingsmaatschappij...

CMS begeleidt Provincie Utrecht bij initiëren Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

11/03/2011

De Provincie Utrecht is voornemens om verouderde bedrijventerreinen binnen de provincie te moderniseren en/of te herontwikkelen. Vanuit het Rijk is hiertoe subsidie verstrekt en de Provincie wil haar plannen verwezenlijken middels een door haar gedreven NV.

CMS heeft de Provincie begeleid bij de risicoanalyse rondom deze Ontwikkelingsmaatschappij (waaronder staatssteun- en aanbestedingsaspecten) en het opstellen van de conceptstatuten van de NV. Op 2 maart jl. hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie op basis van het advies van CMS besloten tot oprichting.

Na de oprichting zal CMS betrokken worden bij de werkzaamheden van de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), die via publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) zal trachten haar doelstellingen te verwezenlijken. Het is ondermeer de bedoeling dat Chinese investeerders met OMU gaan participeren in de betreffende ontwikkelingen. CMS onderhoud de contacten met deze investeerders via Jurjen Groot van het CMS-kantoor in Sjanghai.

Onder leiding van Hein van der Meer hebben Steven van Voorst, Allard Knook, Martijn van der Bie en Petra Heemskerk aan dit advies gewerkt.

Juristen

Portret van Hein Meer
Hein van der Meer
Partner
Amsterdam
Portret van Martijn Bie
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Allard Knook
Jurjen Groot
Toon meer Toon minder