Home / Nieuws / CMS bewerkstelligt significant lagere boete voor Ballast...

CMS bewerkstelligt significant lagere boete voor Ballast Nedam

25/05/2012

Na een jarenlange procedure heeft de NMa op last van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een aan Ballast Nedam in 2003 opgelegde boete wegens kartelovertredingen in de periode van 1998 tot 2001 aanzienlijk verlaagd tot € 1,46 miljoen.

Het oorspronkelijk boetebedrag bedroeg € 14,6 miljoen. De boete was in 2006 door de NMa zelf al bijgesteld tot € 7,8 miljoen, maar Ballast Nedam kon zich niet verenigen met de hoogte van dat bedrag. Nadat haar bezwaren in eerste instantie waren afgewezen door de NMa zelf en door de in mededingingsrechtzaken gespecialiseerde Rechtbank Rotterdam, oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven recent dat de NMa in strijd had gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. In een vergelijkbare zaak had de NMa immers een andere boetesystematiek gehanteerd die leidde tot een aanmerkelijk lagere boete.

De NMa beoogt die ongelijkheid thans weg te nemen door de boete te verlagen van € 7,8 miljoen naar € 1,4 miljoen euro. Het laatste woord is thans aan het Cbb, dat zal moeten beoordelen of de NMa de haar gegeven opdracht naar behoren heeft vervuld.

Deze zaak wordt begeleid door Robert Bosman, met assistentie van Luurt Wildeboer.

Juristen

La foto van Robert-Bosman-CMS-NL
Robert Bosman
Partner
Amsterdam
De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Counsel
Amsterdam