Home / Nieuws / CMS DSB geeft reactie op voorontwerp wet over ven...

CMS DSB geeft reactie op voorontwerp wet over vennootschappen

04/07/2008

CMS Derks Star Busmann heeft het Ministerie van Justitie voorzien van een inhoudelijke reactie op het voorontwerp voor de wet "Aanpassing bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen". Het Ministerie heeft marktpartijen in een consultatieronde de mogelijkheid gegeven om hun reactie te geven.

Dit wetsvoorstel beslaat een aantal belangrijke ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Zo wordt voorzien in de mogelijkheid tot het instellen van een one-tier board. Daarnaast zal het regie voor interne bestuurdersaansprakelijkheid aanzienlijk worden gewijzigd. In de derde plaats wordt de tegenstrijdigbelangregeling fundamenteel herzien.

Aan de hand van de ingestuurde consultatiedocumenten zal het voorontwerp op een aantal belangrijke punten worden aangepast. Op de website van het Ministerie staat vermeld dat gestreefd wordt om dit aangepaste wetsvoorstel rond de zomer van dit jaar aan de ministerraad te sturen.

De werkgroep bestaat uit Loes Lennarts (adviseur), Martijn van der Bie (auteur) en Jurjen Groot (auteur). Zij maken tevens deel uit van de werkgroep "Flexibilisering BV-recht".

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Ministerie van Justitie: Aanpassing bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.

Via onderstaande link is het consultatiedocument te lezen.
Consultatie voorontwerp aanpassing bestuur en toezicht nv's en bv's.

Juristen

Portret van Martijn Bie
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
Jurjen Groot