Home / Nieuws / CMS DSB staat VEB en Stichting VEB-Actie bij

CMS DSB staat VEB en Stichting VEB-Actie bij

05/06/2008

CMS Derks Star Busmann staat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de Stichting VEB-Actie KPNQwest bij in de procedures tegen KPNQwest en haar aandeelhouders KPN en Qwest. Het Gerechtshof te Den Haag heeft recent het verzoek van de Stichting VEB-Actie KPNQwest tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor naar de toedracht van het faillissement van KPNQwest, toegewezen. VEB en de Stichting VEB-Actie KPNQwest worden bijgestaan door onze advocaten Aukje Haan en Jurjen Groot.

Hieronder leest u het volledige nieuwsbericht uit de nieuwsbrief van de Vereniging van Effectenbezitters (27 mei 2008).

'Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 22 mei 2008 het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor over de toedracht van het faillissement van KPNQwest toegewezen.

De Stichting VEB heeft de Rechtbank Den Haag op 28 november 2006 verzocht om een voorlopig getuigenverhoor. In dat verhoor moet duidelijkheid komen over de plotselinge ondergang van KPNQwest. Nadien kan een schadevergoedingsprocedure tegen de betrokkenen worden opgestart. De rechtbank in Den Haag wees dit verzoek af maar het Hof Den Haag heeft deze misser nu hersteld en het verzoek toegewezen.

De Stichting VEB heeft onder meer aangevoerd dat KPNQwest haar bestuurders en de grootaandeelhouders KPN en Qwest onrechtmatig hebben gehandeld door de omzetten van KPNQwest met schijntransacties op te blazen. Met de betreffende transacties was geen ander doel gediend dan het oppoetsen van de omzetcijfers van KPNQwest. De aandeelhouders zijn hierdoor misleid en benadeeld.

Het Hof deelt de mening van de Stichting VEB dat er duidelijkheid moet komen over de gang van zaken rondom deze schijntransacties en de rol van KPN en Qwest daarbij.

Het Hof oordeelt dat voldoende is onderbouwd dat KPN en Qwest actief hebben meegewerkt aan het onrechtmatig oppompen van de omzetcijfers van KPNQwest en dat niet kan worden uitgesloten dat KPN en Qwest onrechtmatig jegens de (potentiële) aandeelhouders van KPNQwest hebben gehandeld.

Hiermee erkent het Hof de stelling van de Stichting VEB dat er niet alleen voor bestuurders en commissarissen van een vennootschap een specifieke zorgvuldigheidsnorm geldt ten aanzien van financiële verslaglegging maar dat deze ook kan gelden voor grootaandeelhouders, zoals in dit geval voor KPN en Qwest.

Het Hof maakt korte metten met het standpunt van KPN en Qwest dat zij als grootaandeelhouders niets fout konden hebben gedaan omdat er geen specifieke zorgvuldigheidsnorm voor hen zou gelden.

Het Hof geeft de Stichting VEB groen licht om op korte termijn te starten met het horen van getuigen over deze feiten. De te horen getuigen betreffen sleutelfiguren binnen KPNQwest die tevens belangrijke posities bekle(e)d(d)en binnen KPN. De verhoren vinden plaats voor de Rechtbank Den Haag.'

Juristen

Portret van Aukje Haan
Aukje Haan
Partner
Utrecht
Jurjen Groot