Home / Nieuws / CMS en ORTEC voltooien pilot met artificial intelligence-tool...

CMS en ORTEC voltooien pilot met artificial intelligence-tool IBM Watson

29/06/2018

CMS en technologiebedrijf ORTEC hebben de pilot met artificial intelligence-tool IBM Watson in de advocatuur afgerond. CMS is het eerste advocatenkantoor in Nederland dat experimenteerde met IBM Watson.

De pilot was gericht op het arbeidsrechtelijke thema 'overgang van onderneming' met als doel te onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van artificial intelligence ('AI') in termen van kwaliteit, snelheid en effectiviteit. En om te onderzoeken of deze tool op termijn bepaalde werkzaamheden van advocaten zou kunnen overnemen en de dienstverlening van CMS zou kunnen verrijken.

Dataverzameling en preparatie
In de pilot heeft een team, bestaande uit onder meer data science-specialisten (ORTEC), arbeidsrechtadvocaten en het hoofd Kennis en Informatie (CMS), een aantal stappen doorlopen van domeinkennis naar logica en tooling. Zo is een dataverzameling aangelegd en is data geprepareerd en verrijkt. Daarnaast heeft het team expertise ingebracht door annotaties, woordenboeken en interpretatieregels te maken.

Katja van Kranenburg, partner bij CMS, vertelt: "CMS staat voor innovatie. Het is een belangrijke pijler van onze strategie. De kans om met ORTEC Data Science als eerste advocatenkantoor te experimenteren met IBM Watson hebben we met beide handen aangegrepen. Vanaf het begin is de pilot fascinerend en leerzaam geweest. We hebben deze met veel enthousiasme uitgevoerd. Advocaten, jong en oud, hebben volgens een soort 'agile-methode' kennisgemaakt met nieuwe technologie en hebben los van enige hiërarchie met elkaar samengewerkt en van elkaar geleerd."

Gespecialiseerde juridische kennis
AI in de juridische sector staat in de beginfase van ontwikkeling. Duidelijk is geworden dat succesvolle en efficiënte inzet van AI binnen de advocatuur afhankelijk is van het onderwerp, de onderzoeksvraag en de omvang van de data. Tevens is bevestigd wat het belang is en blijft van gespecialiseerde kennis van advocaten die bij dergelijke pilots betrokken zijn.

Waardevolle inzichten
De pilot heeft waardevolle 'lessons learned' opgeleverd. Voor het uitvoeren van een AI-project is in termen van benodigde capaciteit en expertise een breed georiënteerd team vereist. Het maken van een AI-toepassing in de juridische sector vraagt een lange adem en meer dan wat techniek alleen. Essentieel is een goede projectorganisatie en uitgebreide kennis, inzicht en toepassing van logica en tooling, en (wederzijds) begrip van de juridische materie.

Ook heeft het CMS verder inzicht gegeven in de technologische ontwikkelingen van AI en de mogelijke toepasbaarheid in de juridische sector. CMS heeft relevante kennis opgedaan waarmee zij een nog betere gesprekspartner is voor cliënten om hen te adviseren en begeleiden bij technologische innovatie.

Juristen

Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam