Home / Nieuws / CMS initieert wetsvoorstel voor vrijstelling ener...

CMS initieert wetsvoorstel voor vrijstelling energiebelasting

05/10/2015

CMS is een procedure begonnen namens CNG Net B.V. voor een vrijstelling energiebelasting voor het gebruik van compressed natural gas ("CNG") als brandstof voor de commerciële scheepvaart. CNG Net B.V. is een exploitant van CNG-tankstations in Nederland en België.De procedure was gericht op het feit dat sprake is van een ongelijke behandeling ten aanzien van de heffing van energiebelasting met betrekking tot het gebruik van aardgas als brandstof. Een van de argumenten was dat de Nederlandse wet op dit punt niet in overeenstemming is met Europese richtlijnen.Afgelopen Prinsjesdag is CMS door het Ministerie van Financiën telefonisch geïnformeerd dat naar aanleiding van genoemde procedure is besloten om de wet aan te passen. In het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2016 welke op Prinsjesdag is gepresenteerd, wordt de Wet Belastingen op milieugrondslag (waar de heffing van energiebelasting onder valt) uitgebreid met een nieuw artikel. In dit voorgestelde artikel is een vrijstelling van energiebelasting opgenomen in de vorm van een teruggaafregeling voor aardgas dat wordt gebruikt voor vaartuigen op communautaire wateren.Namens CMS hebben Herman Boersen en Staffan Bos CNG Net B.V. vertegenwoordigd.

Juristen

Portret van Herman Boersen
Herman Boersen
Partner
Amsterdam