Home / Nieuws / CMS Nederland kiest nieuw bestuur en past governancestructuur...

CMS Nederland kiest nieuw bestuur en past governancestructuur aan

24/03/2016

  • Willem Hoorneman managing partner per 23 maart 2016
  • Top 10 advocatenkantoor past governancestructuur aan
  • Strategische keuzes gericht op het versterken cliëntrelatie en het benutten van internationale slagkracht

CMS Nederland heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd: Willem Hoorneman (55) (managing partner) en Erik Vorst (42) (bestuurslid). Voormalig bestuursvoorzitter Dolf Segaar gaat zich weer volledig op zijn Corporate Litigation en Sportrecht praktijk richten. Bella van Erkelens, die binnen het oude bestuur verantwoordelijk was voor de portefeuille HRM, zal haar loopbaan buiten kantoor voortzetten.De afgelopen jaren is een aantal belangrijke strategische stappen gezet, zoals de verhoogde inzet op de focusgebieden Real Estate & Construction, Corporate/M&A en Banking & Finance, de verdergaande nadruk op internationalisering en de keuze voor huisvesting in Amsterdam (Zuidas) en Utrecht (Newtonlaan). Het nieuwe bestuur zal op de eerdere strategische keuzes voortbouwen.Ter gelegenheid van de bestuurswissel zal een gewijzigde governancestructuur worden ingevoerd.Willem Hoorneman: "De nieuwe governancestructuur moet ervoor zorgdragen dat we nog slagvaardiger zijn en tijdig op marktontwikkelingen kunnen inspelen. Daarnaast willen we het ondernemerschap en de samenwerking binnen kantoor verder aanjagen en ons kantoor meer gaan leiden als bedrijf. Als onderdeel van de nieuwe governancestructuur zal een derde externe bestuurder worden aangetrokken die de functie van COO gaat vervullen en als opdracht krijgt om "met de blik van buiten" onze bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Zo kunnen onze 175 advocaten, notarissen en belastingadviseurs zich concentreren op waar zij goed in zijn: het zich verdiepen in de wereld van onze cliënten en het bieden van oplossingen voor hun juridische vraagstukken."Management team: verkleinen afstand bestuur en praktijk


Om de afstand tussen het bestuur en de praktijk te verkleinen, zijn er naast de nieuwe bestuurders vijf nieuwe directors aangesteld. Zij gaan leiding geven aan de vier praktijkgroepen binnen CMS Nederland:

  • Real Estate & Construction: Hein van der Meer
  • Corporate/M&A: Roman Tarlavski
  • Banking & Finance: Eduard Scheenstra
  • Specialisms: Peter Soede en Katja van Kranenburg

De nieuwe directors vormen samen met de nieuwe bestuurders het management team van CMS Nederland.Bouwen aan duurzame cliëntrelaties


Willem Hoorneman: "We staan aan de vooravond van grote veranderingen: verdere digitalisering van de juridische dienstverlening en toenemende behoefte aan transparantie, kennisdeling en innovatie binnen de sector. Innovatie gaat voor een deel over andere verdienmodellen en een andere marktbenadering. Dat zijn belangrijke thema's voor ons en daarmee zijn wij al geruime tijd aan de slag. Dat wij juridische modellen op digitale wijze kosteloos aan de markt ter beschikking stellen, is daar een voorbeeld van. Daarnaast stimuleren wij op actieve wijze kennisdeling, door middel van samenwerking met wetenschappers en kennisinstellingen, ter ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van hun langetermijnvisie. Onze internationale inbedding biedt prachtige mogelijkheden voor het versterken van onze cliëntrelaties. We werken binnen CMS vanuit 60 kantoren en zijn actief in meer dan 30 landen. De voorsprong die dat biedt willen we behouden en verder uitbreiden. Digitalisering, een goed kennismanagementsysteem en, belangrijker nog, talentvolle medewerkers vormen de basis voor onze verdere groei."

Juristen

Portret van Willem Hoorneman
Willem Hoorneman
Managing Partner
Amsterdam
Portret van Erik Vorst
Erik Vorst
Partner
Amsterdam