Home / Nieuws / CMS ontwikkelt samen met DELTA REMIT opleiding

CMS ontwikkelt samen met DELTA REMIT opleiding

11/12/2012

Vandaag vieren DELTA, NIBE-SVV, Mercurious en CMS Derks Star Busmann de lancering van een nieuwe geaccrediteerde opleiding die medewerkers van DELTA leert omgaan met nieuwe Europese regelgeving.

Eind 2011 heeft de Europese Unie nieuwe strikte regels vastgesteld voor de handel in de energiebranche: REMIT (Regulation on Market Integrity and Transparence). REMIT is een verordening die regels stelt over het verbod op marktmanipulatie en handel met voorkennis in energie groothandelsmarkten. Marktmisbruik (handel met voorkennis en marktmanipulatie) is ten strengste verboden, maar hoewel de wet- en regelgeving eenduidig lijkt, zijn er in de praktijk ook situaties die minder duidelijk zijn en 'grijze gebieden' opleveren. Wat moet een medewerker van een energiebedrijf doen in bepaalde situaties? Hoe moet een handelaar opereren in specifieke omstandigheden? Welke overwegingen spelen een rol? DELTA vindt het essentieel om zijn medewerkers te helpen bij dit onderwerp is en daarmee bij te dragen aan de professionalisering van de Europese energiemarkten.

Om te voldoen aan de eisen die REMIT stelt, is het nodig om medewerkers permanent op te leiden. DELTA vindt het belang van een hoogwaardige opleiding zo groot dat zij op zoek is gegaan naar partners om te komen tot een geaccrediteerde training, vergelijkbaar met de opleidingen zoals die beschikbaar zijn voor de financiële markt.

DELTA, NIBE-SVV, Mercurious en CMS hebben daarom de handen ineen geslagen om te komen tot een geaccrediteerde opleiding waar de verordening centraal staat, maar waar tevens ruimte wordt geboden voor de praktijkervaringen en dilemma's waar medewerkers dagelijks voor komen te staan.

Vandaag lanceerde DELTA deze training, die is geaccrediteerd door NIBE-SVV. De eerste echte trainingdagen en examens zijn gepland op 13 en 14 december. Wij hopen dat andere marktpartijen DELTA's voorbeeld zullen volgen.

Cecilia van der Weijden, Bart Joosen, Jacqueline Feld en Suzanne Reintjes van CMS hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de opleiding en Bart Joosen treedt op als docent voor de eerste twee opleidingsdagen. Daarnaast is CMS lid van de opleidingscommissie die gaat toezien op de kwaliteit van de opleiding.

Juristen

Portret van Cecilia Weijden
Cecilia van der Weijden
Partner
Amsterdam
Jacqueline Feld