Home / Nieuws / CMS procedeert voor onteigende obligatiehouders SNS...

CMS procedeert voor onteigende obligatiehouders SNS Reaal

14/02/2013

CMS Derks Star Busmann heeft namens diverse achtergestelde obligatiehouders beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit van de Minister van Financiën van 1 februari 2013 tot onteigening van effecten en vermogensbestanddelen van SNS Bank NV en SNS Reaal NV.

Het besluit van de Minister en de bijbehorende procedure is gebaseerd op de per 1 juni 2012 ingevoerde wijziging van de Wet financieel toezicht (de zogenoemde ‘Interventiewet’).

Aanstaande vrijdag en mogelijk zaterdag dient de zitting bij de Afdeling in Den Haag. In totaal hebben circa 700 partijen beroep ingesteld. De Afdeling dient uiterlijk maandag 25 februari a.s. uitspraak te doen.

De procedure over de hoogte van de schadeloosstelling volgt nadat het onteigeningsbesluit onherroepelijk is geworden en wordt gevoerd voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van ondergenoemde advocaten:
- Ben Baldwin, T +31 20 3016 344 of ben.baldwin@cms-dsb.com
- Frank Leyendeckers, T +31 20 3016 434 of frank.leyendeckers@cms-dsb.com
- Mark Ziekman, T +31 20 3016 413 of mark.ziekman@cms-dsb.com

Juristen

Portret van Mark Ziekman
Mark Ziekman
Partner
Amsterdam