Home / Nieuws / CMS publiceert 5e European M&A Study

CMS publiceert 5e European M&A Study

5e Europese M&A Study bevestigt de stevige positie van verkopers in over­na­me­trans­ac­ties

18/03/2013

De vijfde CMS M&A Study - een analyse van 1700 transacties tussen 2007-2012 - toont aan dat, ondanks de moeilijke economische omstandigheden, verkopers in staat zijn geweest om de risicoverdeling tussen koper en verkoper te verbeteren.

"De M&A Study is zeer nuttig voor ondernemingen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende transacties", zegt Cornelius Brandi, Executive Chairman van CMS. "Het is een voorbeeld van de waarde die CMS levert aan cliënten door het bieden van zowel internationale expertise als diepgaande kennis van de kwesties die het bedrijfsleven bezighouden."

Thomas Meyding, hoofd van CMS Corporate Group, zegt: "2012 was opnieuw een onzeker jaar waarin de wereldwijde M&A-activiteit niet is gegroeid - met een totale transactiewaarde die bijna dezelfde was als in 2011. Ondanks de uitdaging om potentiële kopers te vinden in de huidige markt, zijn verkopers doorgaans in staat gebleken, wanneer zij een koper hebben gevonden, om een voor hen gunstige risico-allocatie in de transactiedocumenten te verwerken."

Zo zagen we in 2012 een toename van het aantal locked box transacties - vooral in Europa - waar de stijging het meest merkbaar was in het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en Centraal en Oost-Europa. Een mogelijke verklaring is dat dit mechanisme dat als verkoper vriendelijk wordt gezien aan populariteit heeft gewonnen bij kopers als gevolg van zijn eenvoud en definitieve karakter.

Het is ook merkbaar dat liability caps (de beperking van de algehele aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van de garanties) nog steeds dalen. In 54% van de transacties bedroeg de liability cap minder dan de helft van de koopprijs. De periode voor het inroepen van de garanties is doorgaan tussen de 12-24 maanden. Het aantal transacties met een non-concurrentiebeding voor de verkoper is aanzienlijk afgenomen.

De belangrijkste koper-vriendelijke trend is het relatieve succes van steeds meer kopers in het verkrijgen van zekerheid voor claims onder de garanties.

De belangrijkste conclusies uit de CMS European M&A Study 2013 zijn als volgt:

  • Earn-out - in tegenstelling tot in de VS, is het aantal transacties waarin een earn-out is overeengekomen klein in Europa (slechts 16% in 2012).
  • De minimis en baskets - het gebruik van deze bepalingen wordt steeds meer gemeengoed in Europa. Echter, in tegenstelling tot de VS, zal verkoper bij overschrijding van deze drempels aansprakelijk zijn voor de gehele schade en niet alleen voor het bedrag dat de drempel overschrijdt.
  • Liability caps – de caps zijn nog steeds veel hoger dan in de VS.
  • Duur van de garanties - na schommelingen gedurende de periode 2007-2010, bleef de periode gedurende welke onder de garanties kan worden geclaimd in de meeste gevallen schommelen tussen 18 en 24 maanden.
  • Zekerheidsstelling voor claims onder garantie - net als in 2011, bleven kopers voorzichtig, op zoek naar een vorm van zekerheidsstelling (meestal een escrow, behoud van een deel van de koopprijs of een bankgarantie) in 42% van de transacties in 2012.
  • MAC bepalingen - deze komen relatief weinig voor, in slechts 14% van de transacties in Europa. Dit vormt een groot verschil is met de VS waar in de overgrote meerderheid (93%) van de transacties een MAC is overeengekomen.
  • Non-concurrentiebedingen - terwijl in 2011 meer dan de helft van de transacties een non-concurrentiebeding (53%) bevatte, is er in 2012, voor het eerst sinds 2007, een beweging in tegenovergestelde richting, en daalt het aantal transacties met een non-concurrentiebeding voor de verkoper naar 46%.
Publicaties
CMS publishes 5th European M&A Study
Downloaden
PDF 221,9 kB

Auteurs

Portret van Roman Tarlavski
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam