Home / Nieuws / CMS publiceert geactualiseerde gids ‘Duties & Responsibilities o...

CMS publiceert geactualiseerde gids ‘Duties & Responsibilities of Directors’

10/09/2012

Deze CMS gids is een waardevol instrument bij het navigeren tussen de belangrijkste regels in diverse landen met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden van bestuurders van vennootschappen.

De 4e jaargang van de CMS gids 'Duties & Responsibilities of Directors' geeft een beknopt overzicht van de regels in 23 jurisdicties in Europa, gericht op de meest voorkomende bedrijfsvormen in elk land.

Martin Mendelssohn, CMS partner in de Corporate groep in Londen, zegt: "Van medewerkers van, met name internationale bedrijven, wordt vaak verwacht dat zij als bestuurder van diverse buitenlandse vennootschappen van de groep fungeren. Hoewel de meeste Europese landen soortgelijke regels hebben, zijn er toch ook belangrijke verschillen. Ons doel is om de regels per land te verduidelijken en de meest prangende vragen van bestuurders en hun adviseurs te beantwoorden."

Bijvoorbeeld:

  • Is het mogelijk voor een rechtspersoon om op te treden als bestuurder van een andere rechtspersoon? Dit is bijvoorbeeld niet toegestaan in Polen, Zwitserland en Hongarije, maar wel, onder bepaalde omstandigheden, in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Italië.

  • In veel landen zijn de mogelijkheden tot decharge van bestuurders door de vennootschap voor onbepaalde of toekomstige verplichtingen beperkt. Bestuurders van een Zwitserse vennootschap kunnen bij besluit van de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap worden gedechargeerd voor aansprakelijkheid met betrekking tot zaken die zich tijdens het boekjaar hebben voorgedaan, op voorwaarde dat alle relevante feiten ten tijde van het besluit zijn bekend gemaakt. Echter, iedere aandeelhouder die niet voor een dergelijke decharge heeft gestemd, kan binnen zes maanden na het besluit een bestuurder ter zake aansprakelijk stellen. In Polen, kan de rechter een dechargebesluit naast zich neerleggen.

  • In sommige landen, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk, geeft men de voorkeur aan een one-tier board, terwijl in andere landen vennootschappen van een bepaalde omvang een raad van commissarissen moeten instellen. Zo moet in Duitsland een vennootschap met meer dan 500 medewerkers een raad van commissarissen instellen, waarvan sommige leden worden benoemd door de werknemers, terwijl in Polen een raad van commissarissen alleen verplicht is wanneer het maatschappelijk kapitaal groter is dan EUR 115.000 of de vennootschap meer dan 25 aandeelhouders heeft.

Contact:

Juristen

De foto van Roman Tarlavsky
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam