Home / Nieuws / CMS publiceert Guide to Cross-Border Merger met online...

CMS publiceert Guide to Cross-Border Merger met online transactieplanner

15/09/2011

CMS heeft de Guide to Cross-Border Merger gepubliceerd, met een overzicht van de vereisten en implicaties van grensoverschrijdende juridische fusies. Deze publicatie, die betrekking heeft op 17 Europese landen, voorziet een aanhoudende toename van dit soort transacties.

"Vele juridische en Corporate Development afdelingen van multinationals kijken naar de mogelijkheden om hun vennootschappelijke structuur te vereenvoudigen met het doel om de administratieve lasten te verlagen," aldus Thomas Meyding, hoofd van de CMS Corporate Practice. "Nu de Europese wetgeving op het gebied van grensoverschrijdende juridische fusies is gestandaardiseerd, en het eenvoudiger is geworden om een dergelijke fusie tot stand te brengen, merken wij een toenemende activiteit onder onze klanten op dit terrein, en wij verwachten dat het aantal grensoverschrijdende juridische fusies binnen concernverband zal stijgen."

"Door de standaardisatie van de wetgeving op het gebied van grensoverschrijdende fusies van vennootschappen uit verschillende EU-lidstaten is het eenvoudiger geworden om grensoverschrijdende fusies binnen de EU door te voeren. De nationale wetgeving in de betreffende landen blijft echter van kracht. Dit leidt ertoe dat er toch verschillende procedures blijven gelden in de diverse EU-lidstaten", vervolgt Meyding. "Als gevolg hiervan moeten bedrijven zich bewust zijn van de juridische vereisten in alle betrokken landen voordat zij een dergelijk transactie voorbereiden."

Om hierbij te helpen, biedt de CMS Guide to Cross-Border Merger een eenvoudige, doch grondige analyse van het juridische raamwerk. De publicatie wordt ondersteund door een digitale Online Planner. Met behulp van de Guide en de bijbehorende digitale Online Planner kunnen bedrijven die overwegen om een grensoverschrijdende juridische fusie tot stand te brengen binnen Europa snel en eenvoudig bepalen of een fusie mogelijk is, aan welke vereisten dan eventueel moet worden voldaan, welke stappen moeten worden genomen bij de uitvoering van de transactie en hoe lang dit waarschijnlijk gaat duren.

"Wij denken dat onze expertise en ervaring, zoals die tot uitdrukking komt in de Guide en Online Planner, onze cliënten kan helpen om hun doelen sneller en effectiever te realiseren," aldus Thomas Meyding.

De CMS Guide to Cross-Border Merger, inclusief toegang tot de Online Planner, is verkrijgbaar via CMS Derks Star Busmann.

Juristen

De foto van Martijn Bje
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
De foto van Roman Tarlavsky
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam