Home / Nieuws / CMS publiceert Guide to employment issues in an M&A...

CMS publiceert Guide to employment issues in an M&A transaction

12/04/2013

Hoewel fusies en overnames vaak in hoofdzaak begeleid worden door corporate advocaten of fiscalisten, hebben in veel gevallen arbeidsrechtelijke vraagstukken een belangrijke invloed op het welslagen van een transactie. Zowel het informeren, consulteren en de medezeggenschapaspecten (van zowel werknemers als hun vertegenwoordigers) als complexe jurisprudentie met betrekking tot de overdracht van ondernemingen, kunnen de voltooiing van een transactie in gevaar brengen of leiden tot extra kosten en soms zelfs administratieve boetes of andere verplichtingen.

De CMS Guide to employment issues in an M&A Transaction geeft voor 19 landen een bondig overzicht van de eisen met betrekking tot arbeidsrecht waarmee rekening moet worden gehouden bij fusies en overnames.

Deze landen zijn: België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Kroatië, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Co-head van de CMS Employment and Pensions Practice Group, Katja van Kranenburg-Hanspians van CMS Amsterdam licht toe: "De ervaring heeft ons geleerd hoe complex dit gebied kan zijn voor onze cliënten, vooral wanneer zij actief zijn in verschillende landen. Wij creëerden daarom deze gids om hen te helpen om de gevolgen in zowel een lokale als internationale context beter te kunnen beoordelen.”

Juristen

Portret van Katja Kranenburg - Hanspians
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam