Home / Nieuws / CMS reageert op wetsvoorstel meldplicht datalekken...

CMS reageert op wetsvoorstel meldplicht datalekken en cameratoezicht

02/03/2012

De Nederlandse regering heeft plannen om een meldplicht in te stellen voor bedrijven en instellingen die het slachtoffer worden van een "digitale inbraak" of ander beveiligingsincident waardoor (mogelijk) persoonsgegevens op straat terecht zijn gekomen. Hiertoe is een wijziging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wbp") in de maak. Naast de verplichte melding van "datalekken" geeft de nieuwe wet ook een ruimere regeling voor het gebruik van videobeelden van beveiligingscamera's.

Tot 29 februari 2012 lag dit wetsvoorstel tot wijziging van de Wbp ter consultatie. Het data privacy team van CMS Derks Star Busmann, onder leiding van Wouter Seinen en Silvia van Schaik, heeft een bijdrage geleverd aan deze consultatieronde. Op basis van de eigen ervaringen van de privacyrechtspecialisten en rondetafelgesprekken met cliënten en relaties die veel te maken hebben met gegevensverzamelingen en informatiebeveiliging, is bijgaande reactie op het wetsvoorstel ingediend (pdf toevoegen).

De ingekomen reacties worden nu bekeken en het voorstel voor de wettelijke regeling wordt eventueel aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Nieuws
20120229Reactie_CMS-DSB_op_Consultatie_wetsvoorstel_datalekken
Downloaden
PDF 404,3 kB