Home / Nieuws / CMS sponsort programma aan Universiteit van Oxfor...

CMS sponsort programma aan Universiteit van Oxford

26/06/2008

CMS, de internationale organisatie waartoe CMS Derks Star Busmann behoort, heeft bekendgemaakt sponsor te worden van een programma over civielrechtelijke systemen, dat uitgevoerd zal worden door het Centrum voor Sociaalrechtelijk Onderzoek van de Universiteit van Oxford in Engeland. Onderdeel van dit programma is een baanbrekend onderzoek naar de opkomende ontwikkeling en de consolidatie van civielrechtelijke systemen door heel Europa.

"We zijn er trots op dat CMS in verband wordt gebracht met zo'n belangrijk, actueel onderwerp en met een dergelijk prestigieus academische instelling", zegt Robert Derry-Evans, Executive Partner bij CMS. "In heel Europa zien we civiele procedures veranderen. Als de huidige tendens ertoe leidt dat heel Europa de Amerikaanse aanpak van collectieve rechtszaken overneemt, zouden veel van onze cliënten en andere ondernemingen schade kunnen lijden. Dat zou slecht zijn voor de bedrijven en voor alle betrokken partijen."

Het onderzoek wordt geleid door Chris Hodges, oud-partner bij CMS, die lang in verband werd gebracht met zaken die betrekking hebben op een eerlijke toegang tot het civiele recht in Europa. Door de sponsoring wordt zijn positie bekostigd als hoofd van het team in Oxford dat onderzoek gaat doen om het debat over het Europese beleid te inspireren. Hodges is al vijf jaar werkzaam in Oxford en heeft, samen met de Universiteit van Stanford, een wereldwijde reputatie opgebouwd met zijn werk op het gebied van collectieve rechtszaken.

"Ons werk op dit gebied is aanbeland op een punt waar we behoefte hebben aan krachtig en objectief onderzoek op wereldniveau om het politieke debat vorm te geven en te bewerkstellingen dat we uiteindelijk in heel Europa een zo eerlijk, toegankelijk en evenwichtig mogelijk civielrechtelijk systeem krijgen," zegt Hodges. "Het CMS-team in Oxford gaat dat onderzoek uitvoeren."

De vijf jaar durende sponsoring omvat een aantal onderzoeksprojecten, rondetafeldiscussies en actuele publicaties. Een boek over een vernieuwende benadering van collectieve rechtsmiddelen wordt verwacht in september, waarna gewerkt zal worden aan onderwerpen als wereldwijde collectieve rechtszaken, wijzen van bekostiging, het rechtssysteem en alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Het programma kan ook putten uit de expertise van meer dan 2200 juristen die voor CMS werkzaam zijn in 48 steden in Europa en daarbuiten.

Hodges vervolgt: "Het is een perfecte combinatie. We moeten een goed begrip hebben van alle bestaande civielrechtelijke systemen, alsook van de regulerende en informele systemen van geschillenbeslechting. Deze zijn allemaal aan het veranderen in Europa. Een aantal Europese landen heeft het systeem van procesvoering hervormd. Betaling van gerechtskosten door derden komt steeds vaker voor. Er is een toenemende belangstelling voor bemiddeling. In Brussel, en ook in de rest van Europa, is grote belangstelling voor collectieve rechtsmiddelen. Dit zijn spannende tijden om systemen van geschillenbeslechting onder de loep te nemen en de opties te evalueren. We hebben behoefte aan innovatief denkwerk."

Robert Derry-Evans voegt hieraan toe: "Toegang tot het civiele recht is net zo belangrijk voor alle individuele landen van Europa als voor Europa als geheel. Dat is de kerngedachte van CMS als toonaangevende Europese organisatie: een grondig begrip van de lokale situatie in elk land waar we actief zijn, maar tegelijkertijd met sterke grensoverschrijdende capaciteiten."