Home / Nieuws / CMS staat Adidas succesvol bij in kort geding tegen...

CMS staat Adidas succesvol bij in kort geding tegen FC Barcelona voetballer Rafinha

19/12/2018

Dolf Segaar en Tim Wilms hebben Adidas International Marketing B.V. (Adidas) succesvol bijgestaan in een kort geding tegen FC Barcelona voetballer Rafinha. Adidas en Rafinha hadden een geschil over de vraag of Adidas rechtsgeldig de tussen partijen overeengekomen sponsorovereenkomst had verlengd. Rafinha stelde dat dit niet het geval was en had er derhalve voor gekozen om niet langer Adidas producten te dragen en te promoten. Adidas vorderde in kort geding Rafinha te veroordelen tot nakoming van de sponsorovereenkomst waaronder het dragen en promoten van Adidas producten.

De voorzieningenrechter oordeelde dat partijen in de sponsorovereenkomst een voldoende duidelijk beding waren overeengekomen dat Adidas het recht gaf de sponsorovereenkomst eenzijdig te verlengen. Een dergelijk beding is volgens de voorzieningenrechter niet ongebruikelijk in dit soort sponsorcontracten en daarnaast werd Rafinha bijgestaan door zijn vader die zaakwaarnemer is en had hij de kans gehad juridisch advies in te winnen. Rafinha werd daarom niet gevolgd in zijn betoog dat het eenzijdige verlengingsbeding nietig dan wel vernietigbaar zou zijn of dat verlenging in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn. Rafinha kon de sponsorovereenkomst evenmin rechtsgeldig opzeggen. Op grond daarvan veroordeelde de voorzieningenrechter Rafinha tot nakoming van afspraken in de sponsorovereenkomst en verbood hem om producten van concurrenten van Adidas te dragen.

Link naar de uitspraak:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:9204

Juristen

Dolf Segaar
Tim Wilms