Home / Nieuws / CMS staat kabelbedrijven succesvol bij: omroepbesluiten...

CMS staat kabelbedrijven succesvol bij: omroepbesluiten vernietigd

20/08/2010

Uitspraak leidt tot veel aandacht in de landelijke pers. Roep om politiek ingrijpen. OPTA beraadt zich.

CMS Derks Star Busmann heeft kabelbedrijven Delta N.V., Delta Kabelcomfort Netten B.V. en CAIW Diensten B.V. succesvol bijgestaan in een procedure tegen de verplichte openstelling van hun kabelnetwerken voor derden.

Op 5 maart 2009 heeft OPTA in de zogenaamde Omroepbesluiten de vier grootste kabelbedrijven van Nederland Ziggo, UPC, CAIW en Delta verplicht om hun kabelnetwerk voor derden open te stellen en hen in dat kader bepaalde verplichtingen opgelegd.

Op 18 Augustus jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deze besluiten van OPTA om de Nederlandse tv-kabel te openen vernietigd.

Het vernietigen van de doorgifteverplichtingen betekent dat de kabelbedrijven hun netwerken niet open hoeven te stellen voor derden die hun eigen programmapakketten aan willen bieden.

Anders dan bij de omroepbesluiten uit 2006 het geval was - die in eerste instantie ook gedeeltelijk werden vernietigd - heeft het CBb aan haar besluit om de Omroepbesluiten te vernietigen, fundamentele overwegingen ten grondslag gelegd. Naar het oordeel van OPTA diende de retailmarkten regionaal te worden afgebakend op basis van de verzorgingsgebieden van de verschillende kabelaanbieders. OPTA kwam tot dit oordeel vanwege de vermeende verschillen in strategie, marktaandelen en prijzen van de diverse kabelbedrijven.

De kabelbedrijven hebben in de procedure bij het CBb de standpunten van OPTA uitgebreid bestreden. Op basis daarvan is het CBb tot de conclusie gekomen dat OPTA er niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat er sprake is van afwijkende concurrentievoorwaarden. Hoger beroep is niet mogelijk.

Gelet op het besluit en de overweging van het CBb is het maar zeer de vraag of OPTA door middel van een nieuw marktanalyse-besluit de ontstane situatie kan repareren. OPTA heeft in een persbericht aangegeven te onderzoeken of de uitspraak van de rechter nog ruimte biedt voor vervolgstappen of dat de opening van de tv-kabel met de uitspraak definitief ongedaan is gemaakt. OPTA neemt hier op korte termijn een beslissing over.

Robert Bosman vertegenwoordigde in deze zaak Delta. Simon Sanders stond CAIW bij.

Juristen

Portret vanRobert Bosman
Robert Bosman
Portret vanSimon Sanders
Simon Sanders
Advocaat
Amsterdam