Home / Nieuws / CMS wint belangrijk hoger beroep aanbesteding Jeu...

CMS wint belangrijk hoger beroep aanbesteding Jeugdzorg

15/02/2017

Op 14 februari 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan die van invloed is op de wijze waarop overheden opdrachten in de markt zetten.

De uitspraak gaat over een overeenkomst voor (jeugd)zorg. De aanbestedende gemeenten stelden voor de opdracht een (volgens één van de inschrijvers volstrekt ontoereikend) plafondbedrag beschikbaar, legden alle uitvoeringsrisico's bij de opdrachtnemer en verstrekten tijdens de aanbesteding maar heel summier informatie.

In oktober 2016 heeft het aanbestedingsteam van CMS in een kort geding beargumenteerd dat die uitvraag onhoudbaar is. In de eerste plaats zouden voldoende financiële middelen beschikbaar moeten zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Gevolg van een te laag budget is namelijk dat er een fors financieel risico bij de markt komt te liggen. Dat is vooral oneerlijk, als de markt dat risico vervolgens niet kan beheersen. In de tweede plaats bevatte het contract volgens CMS een onevenwichtige risicoverdeling, hetgeen op gespannen voet staat met de Gids Proportionaliteit. Tot slot was te weinig informatie verstrekt, zodat in feite ondoenlijk wordt om in te schatten of verantwoord is om op de aanbsteding in te schrijven.

Consequentie van de uitspraak is dat nog eens is bevestigd dat er grenzen zijn aan wat een aanbesteder door middel van een aanbesteding aan de markt kan vragen. Aanbesteders zullen zich bij voorbereiding van een aanbesteding steeds moeten afvragen of de uitvraag in alle opzichten redelijk is. Geïnteresseerde marktpartijen zullen op hun beurt kritisch en proactief moeten zijn, en bedenkingen tegen een aanbesteding in een vroeg stadium aan de orde moeten stellen.

Meer informatie:

Juristen

Portret vanPetra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Portret vanEllen Gielen
Ellen Gielen
Partner
Amsterdam
Lot Wagemakers