Home / Nieuws / 'Het beslag- en executierecht moet op de schop'

'Het beslag- en executierecht moet op de schop'

22/10/2018

Schuldeisers krijgen te vaak hun geld niet, schuldenaren ontspringen de dans en de deurwaarder heeft te weinig middelen hier iets tegen te kunnen doen. Meer vanzelfsprekend wordt het om rekeningen niet te betalen, waardoor het risico van eigenrichting ontstaat. Het vertrouwen in de rechtsstaat komt op de tocht te staan. Het huidige beslag- en executierecht is verouderd, ontoereikend en inefficiënt en moet daarom op de schop.

Dat is de dringende oproep die initiatiefnemers Marc van Zanten (partner bij CMS) en gerechtsdeurwaarder Sjef van der Putten (Vurich) en 69 andere auteurs doen in het nieuwe Compendium Beslag- en Executierecht (Sdu).

De bundel werd afgelopen donderdag gepresenteerd in De Glazen Zaal in Den Haag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de voorzitters van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en tientallen hoogleraren, rechters, advocaten, deurwaarders en vertegenwoordigers van het sociale domein.

Vertrouwen in de rechtsstaat

De minister heeft deze zomer een concept wetsvoorstel 'Herziening beslag- en executierecht' in consultatie gegeven. Hierin zijn wat kleine aanpassingen voorgesteld van het civiele beslag- en executierecht. Dit is voor velen een behoorlijke teleurstelling want er werd veel verwacht van de aangekondigde herziening. Het beslag- en executierecht is een voor de rechtsstaat belangrijk onderwerp. Als de burger er niet op kan vertrouwen dat een verkregen vonnis ten uitvoer kan worden gelegd, heeft dit consequenties voor zijn vertrouwen in de rechtsstaat.

Meest omvangrijke bundel ooit
Dit was voor Van Zanten en Van der Putten reden om de rechtspraktijk en wetenschap de gelegenheid te geven hun visie op een herziening van het beslag- en executierecht in de vorm van dit compendium.

Het is een unieke bundel geworden waarin multidisciplinair is samengewerkt aan ideeën en slimme vondsten om te komen tot een meer rechtvaardige en effectieve rechtshandhaving in Nederland. Met bijna 1100 pagina's is het de meest omvangrijke bundel op dit rechtsgebied ooit. Het is nu aan de minister en de politiek om het beslag- en executierecht aan te passen aan de wensen en vereisten van de huidige tijd.

Juristen

Portret van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam