Home / Nieuws / M&A European Study 2015: Verkopers nemen minder risico...

M&A European Study 2015: Verkopers nemen minder risico in M&A in Nederland

24/03/2015

Verkopers in Nederlandse en Europese M&A-transacties namen in 2014 minder risico, terwijl er in dat jaar sprake was van een forse stijging van de M&A-transactiewaarde. Dit staat in het onderzoek dat door CMS, de grootste juridisch dienstverlener van Europa, is uitgevoerd.CMS analyseerde in zijn zevende jaarlijkse M&A-onderzoek ruim 2.400 Europese overnametransacties van bedrijven uit de publieke en particuliere sector tussen 2007 en 2014.Stefan Brunnschweiler, partner en hoofd van de CMS Corporate/M&A-groep:"Het risico voor verkopers bij Europese overnametransacties is in de afgelopen jaren gestaag afgenomen. Maar in 2014 was er een duidelijke toename van verkopersvriendelijke dealstructuren, wat in lijn is met de relatieve hausse in M&A-waarde in heel Europa."De studie van CMS geeft aan dat de transactie-omgeving voor verkopers in Europa terug is op het niveau van vóór de financiële crisis. Twee opmerkelijke trends ten gunste van verkopers zijn de aanmerkelijke toepassing van Locked Boxes en garantie- en vrijwaringsverzekeringen (W&I). Met Locked Boxes wordt de transactieprijs vastgezet zonder rekening te houden met een aanpassing per overdrachtsdatum. Deze prijsaanpassingsmethode is in 2014 het vaakst toegepast in transacties op het gebied van consumentenproducten en zakelijke dienstverleningen. W&I-verzekeringen bieden een oplossing voor de 'garantiekloof' die ontstaat doordat verkopers die niet bereid of in staat zijn om een garantie af te geven. Zij stelt hen in staat om aan kopers een pakket te bieden waarbij de laatsten hun garantieclaims bij de verzekeraar kunnen indienen. In 2014 werd er hoofdzakelijk bij transacties met particuliere investeerders, vastgoed- en infrastructurele fondsen gebruik gemaakt van W&I-verzekeringen.Roman Tarlavski, partner bij CMS Nederland zegt:"M&A transacties in Nederland waren misschien wel verkopersvriendelijker in het afgelopen jaar, maar kopers blijven bij hoge waarderingen uitermate voorzichtig. Weliswaar verwachten wij voor het komende jaar een nog actievere markt, vooral voor de sectoren technologie, media/communicatie, consumentenproducten, Lifesciences en energie, maar het transactielandschap wordt sterk beïnvloed door macrofactoren zoals de gedaalde olieprijs, de Griekse crisis en geopolitieke omstandigheden in de Oekraïne en Rusland. En door elke wezenlijke verschuiving kan een koper extra op zijn hoede raken."Andere M&A-transactiestructuren ten gunste van de verkoper waren in 2014 o.a.:

 • Lagere aansprakelijkheidsgrenzen: De aansprakelijkheid van verkopers lag onder de helft van de aankoopsom. In 76% van de Nederlandse overeenkomsten tegenover 60% in 2013.
 • Kortere verjaringstermijnen: Er waren in 2014 in Nederland fors minder transacties met lange verjaringstermijnen. Er waren geen overeenkomsten met termijnen van 24 maanden (tegenover 11% in 2013).
 • In Nederland geldt dat er meer baskets en de-minimis-bepalingen zijn toegepast (hoewel financiële bescherming, gemeten aan de transactiewaarde, afneemt): voor 63% van de transacties in 2014 golden er de-minimis-bepalingen - tegen 53% in 2013. 89% van de transacties kenden een basket bepaling - tegen 68% in de zeven voorgaande jaren.
 • MAC-clausules (materiële negatieve wijziging) blijven in Nederland vrij zeldzaam (in 5% van de transacties, tegen 10% in 2013): dat zorgt voor transactiezekerheid voor verkopers. In tegenstelling daartoe maakte de overgrote meerderheid in de VS gebruik van een MAC- clausule (94%).
 • Het gebruik van zekerheden voor garantieclaims ten gunste van kopers neemt af: van zekerheidsvoorzieningen (zoals escrow, inhouding van een deel van de koopprijs en bankgaranties) werd in 29% van de transacties in 2014 gebruik gemaakt, en dat was lager dan de gemiddelde 39% van de voorgaande zeven jaar.
 • Minder concurrentiebedingen: in 47% van de transacties - tegen 49% in 2013.

Er was in 2014 een significante toename in het gebruik van Earn Outs voor de Europese M&A, die van 14% van de transacties in 2013 stegen naar 19% (in Nederland bleef het bij 16%), waarmee vertrouwen in toekomstige verkoper-performance tot uitdrukking komt. Earn Outs waren voornamelijk in Noord-Europa populair - vergelijkbaar met de VS (21% tegen 25%) - en in de Lifesciences-sector.Belangrijke verschillen binnen Europa:

 • Het Verenigd Koninkrijk blijft stevig vasthouden aan de-minimis- en basket bepalingen, hoewel de aansprakelijkheidsgrenzen van verkopers hoger liggen dan in andere EU-landen. Voor 61% van de Britse transacties bestond een aansprakelijkheidsgrens van ten minste 50% van de koopsom. De waarschijnlijkheid van een MAC clausule was voor transacties in het VK het kleinst (slechts 3%).
 • Transacties in Duitstalige landen vormden ten aanzien van risicoverdeling de middenmoot. Transacties liepen de minste kans op korte verjaringstermijnen van maximaal 12 maanden (14%). Earn Outs blijven met 22% van de transacties met een dergelijke clausule populair.
 • Frankrijk heeft nog steeds de laagste aansprakelijkheidsgrens, maar langlopende garantieperiodes. Het land kende - in vergelijking tot 2013, net als Zuid-Europa - een opmerkelijke toename in het gebruik van Locked Boxes.
 • Voor transacties in de Benelux bestond de grootste kans op escrow als mechanisme om garantieclaims veilig te stellen (31%). Deze transacties hebben de kortste algemene garantieperiodes, waarvan er geen langer is dan 24 maanden.
 • Midden- en Oost-Europa hebben de meeste MAC-clausules en in deze regio heeft arbitrage de voorkeur om geschillen te regelen.

Juristen

Portret van Roman Tarlavski
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam