Home / Nieuws / MaaS congres: MaaS brengt de vervoerssector eindeloze...

MaaS congres: MaaS brengt de vervoerssector eindeloze mogelijkheden, maar stelt haar ook voor juridische uitdagingen

13/03/2018

Deze week woonden leden van het CMS Mobility team het MaaS congres in Rotterdam bij. Tijdens dit congres is inhoudelijk gediscussieerd over de invulling en haalbaarheid van Mobility as a Service ("MaaS"). Het was mooi om te zien hoeveel innovatieve ontwikkelingen gaande zijn in de verschillende vervoersmodaliteiten en hoe breed de belangstelling uit diverse sectoren is.

Roep om samenwerken en vertrouwen
De mogelijkheden voor MaaS lijken eindeloos en variëren van kleinere initiatieven met een beperkt aantal spelers tot grotere met meer deelnemers. Combinaties van deelauto's, –fietsen en –scooters met eigen vervoer of openbaar vervoer worden ingezet en onderzocht. Toch plaatsten de aanwezigen vraagtekens bij de manier waarop deze innovaties gebundeld konden worden op één platform of in één app.

De overheid riep de aanwezige private partijen daarom op meer te gaan samenwerken en elkaar met vertrouwen te benaderen. Deze roep werd beantwoord door een verzoek vanuit de private partijen om steun vanuit de overheid als het gaat om een gelijk speelveld met bestaande vervoersvormen en financiering voor de nieuwe vervoersvormen.

Zeven pilots
De overheid kondigde aan gebruik te zullen maken van haar onderzoeksfunctie door zeven pilots in de markt te zetten waarin de nieuwe mobiliteit centraal moet staan. Toch lijkt de (keten)samenwerking die nodig is om invulling te geven aan de pilots een belangrijk struikelpunt te hebben: hoe kan data worden uitgewisseld binnen de samenwerkende partners?

Bij deze vraag komen niet alleen praktische uitdagingen kijken, maar ook juridische: van wie is de data, wat voor soort data is het, hoe verwerken en beveiligen we deze data in het licht van de Algemene Verordening gegevensbescherming, welke standaarden of afspraken kunnen over de datadeling worden gemaakt en mag bepaalde data überhaupt wel worden uitgewisseld vanwege de positie die de partijen op de markt innemen.

Voortrekkersrol
Daarnaast lijkt voor een succesvolle introductie van MaaS onontbeerlijk dat de overheid een voortrekkersrol neemt, en zich niet door allerhande onzekerheden en onbekendheden laat weerhouden daad bij het woord te voegen. Dat bij die voortrekkersrol de markt zuiver en fair de kans moet krijgen te participeren, is een gegeven en het zoeken is alleen maar een juridisch toegestane vorm van uitvragen die voldoende ruimte laat voor innovatie.

Het CMS Mobility team bestaat uit experts die u graag begeleiden bij het beantwoorden van deze vragen. Aarzel niet om met hen contact op te nemen.

Juristen

Portret van Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Advocaat
Amsterdam
Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam